UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Vladan-Djokic-2

Oktobar 2013.

Arhitektonski fakultet u Beogradu suočen je sa izazovom da konstantno snaži svoju reputaciju kao vodeća akademska ustanova u regionu. Obaveza Arhitektonskog fakulteta je da kontinuirano nastavi s radom na jačanju svog ugleda privlačeći veći broja studenata, unapređujući studijske programe, reformišući sistem rada fakulteta kako bi se još snažnije afirmisalo njegovo mesto na lestvici fakulteta u regionu i svetu po pitanju kvaliteta nastave i kadrova koje obrazuje.

Proces edukacije stručnjaka na Arhitektonskom fakultetu teži profesionalnom obrazovanju kroz inovativne i izazovne studijske programe, vrhunsku operativnost i logičku usklađenost, sa odličnim kompetencijama za profesionalnu praksu što doprinosi postizanju veće kompetitivnosti na globalnom tržištu i uklapanju u evropske integracione tokove. Teži se podsticaju studenata u primenjivanju saznanja iz opštih nauka, savremenih dostignuća i otkrića, kao i na sistematskom provežbavanju empirijskih nauka i osnovnih principa iz arhitektonske i urbanističke prakse. Krajnji rezultat obrazovnog procesa usmeren je ka apsolutnom osposobljavanju kandidata savremenoj profesionalnosti i stručnosti u praksi, uključujući primenu stečenog znanja, govorne veštine, timski i interdisciplinarni rad, kao i poštovanje i pridržavanje etičkih načela.

Istraživačka delatnost Arhitektonskog fakulteta zasnovana je na obuhvatanju savremenih globalnih okolnosti i primenu novih standarda za unapređeni razvoj zasnovan na ispitivanju i istraživanju svih potrebnih faktora procesa realizacije ključnih tema iz opsega delatnosti arhitekture i urbanizma, što podrazumeva implementaciju svih stečenih i proučenih saznanja u dalje procese inovacija. Istraživački opseg afirmisan na Fakultetu prevazilazi okvire arhitekture kao discipline, a u svoje središte postavlja sledeće istraživačke teme: šire polje kulturoloških i društvenih studija, studije kontekstualnog globalizma, ekološki i energetski interes kojim se konstruišu inovativne i kreativne interakcije između prirodnih i eksperimentalnih i humanističkih nauka, kao i urbanizam i arhitekturu koji grade održive veze između nauke i umetnosti. Svim temama se pristupa sa jezgrovitog i čvrstog interdisplinarnog gledišta.

Nastavnički kadar Arhitektonskog fakulteta čini jedinstveni delokrug naučnika i intelektualaca, usmeren ka obezbeđivanju konstruktivnih doprinosa akademskim studijama u oblasti društveno-humanističkih, filozofskih i tehnoloških nauka i umetnosti, otvarajući mogućnosti i prostor za nezavisno naučno i intelektualno mišljenje i debate. Nastavnici i saradnici Fakulteta posvećeni su bavljenju novim tendencijama misli i otvaranju rasprave o često spornim temama od šireg društvenog značaja. Kritičke diskusije i razmišljanja o relevantnim regionalnim i globalnim fenomenima koji slobodno uključuju naučnike, intelektualce, praksu i društvo, česte su manifestacije u našoj školi. Arhitektonski fakultet teži da pomogne otvaranju prostora za naučnike i intelektualce, okupljanje, saradnju i proizvodnju naučnih i intelektualnih doprinosa za međunarodnu naučnu scenu i izgradnju socijalnih i naučnih veza između naše akademske zajednice i evropskih i vodećih svetskih intelektualnih i naučnih centara.

Visoko rangiran među mnogim školama u svetu, Fakultet nastavlja da teži izvrsnosti u nastavi, unapređenju osnovnih i praktičnih istraživanja, ugrađivanju osećanja etike i društvene odgovornosti svojim studentma i prenošenju istraživačkog entuzijazma i svesti o naučnim izazovima sadašnjosti i budućnosti.

Uveren sam u našu sposobnost da se izborimo sa nadolazećim izazovima.

Profesor dr Vladan Đokić