УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Vladan-Djokic-2

Октобар 2013.

Архитектонски факултет у Београду суочен је са изазовом да константно снажи своју репутацију као водећа академска установа у региону. Обавеза Архитектонског факултета је да континуирано настави с радом на јачању свог угледа привлачећи већи броја студената, унапређујући студијске програме, реформишући систем рада факултета како би се још снажније афирмисало његово место на лествици факултета у региону и свету по питању квалитета наставе и кадрова које образује.

Процес едукације стручњака на Архитектонском факултету тежи професионалном образовању кроз иновативне и изазовне студијске програме, врхунску оперативност и логичку усклађеност, са одличним компетенцијама за професионалну праксу што доприноси постизању веће компетитивности на глобалном тржишту и уклапању у европске интеграционе токове. Тежи се подстицају студената у примењивању сазнања из општих наука, савремених достигнућа и открића, као и на систематском провежбавању емпиријских наука и основних принципа из архитектонске и урбанистичке праксе. Крајњи резултат образовног процеса усмерен је ка апсолутном оспособљавању кандидата савременој професионалности и стручности у пракси, укључујући примену стеченог знања, говорне вештине, тимски и интердисциплинарни рад, као и поштовање и придржавање етичких начела.

Истраживачка делатност Архитектонског факултета заснована је на обухватању савремених глобалних околности и примену нових стандарда за унапређени развој заснован на испитивању и истраживању свих потребних фактора процеса реализације кључних тема из опсега делатности архитектуре и урбанизма, што подразумева имплементацију свих стечених и проучених сазнања у даље процесе иновација. Истраживачки опсег афирмисан на Факултету превазилази оквире архитектуре као дисциплине, а у своје средиште поставља следеће истраживачке теме: шире поље културолошких и друштвених студија, студије контекстуалног глобализма, еколошки и енергетски интерес којим се конструишу иновативне и креативне интеракције између природних и експерименталних и хуманистичких наука, као и урбанизам и архитектуру који граде одрживе везе између науке и уметности. Свим темама се приступа са језгровитог и чврстог интердисплинарног гледишта.

Наставнички кадар Архитектонског факултета чини јединствени делокруг научника и интелектуалаца, усмерен ка обезбеђивању конструктивних доприноса академским студијама у области друштвено-хуманистичких, филозофских и технолошких наука и уметности, отварајући могућности и простор за независно научно и интелектуално мишљење и дебате. Наставници и сарадници Факултета посвећени су бављењу новим тенденцијама мисли и отварању расправе о често спорним темама од ширег друштвеног значаја. Критичке дискусије и размишљања о релевантним регионалним и глобалним феноменима који слободно укључују научнике, интелектуалце, праксу и друштво, честе су манифестације у нашој школи. Архитектонски факултет тежи да помогне отварању простора за научнике и интелектуалце, окупљање, сарадњу и производњу научних и интелектуалних доприноса за међународну научну сцену и изградњу социјалних и научних веза између наше академске заједнице и европских и водећих светских интелектуалних и научних центара.

Високо рангиран међу многим школама у свету, Факултет наставља да тежи изврсности у настави, унапређењу основних и практичних истраживања, уграђивању осећања етике и друштвене одговорности својим студентма и преношењу истраживачког ентузијазма и свести о научним изазовима садашњости и будућности.

Уверен сам у нашу способност да се изборимо са надолазећим изазовима.

Професор др Владан Ђокић