UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Validation certificate - University of Belgrade

Studijski programi Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Osnovne akademske studije Arhitektura i Master akademske studije Arhitektura, su RIBA akreditovani od 2015. godine.

U skladu sa RIBA procedurama predviđena je revalidacija akreditovanih programa u toku 2020 godine. Proces je uspešno okončan 2021. godine kada je RIBA komisija u svom izveštaju potvrdila da Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet ispunjava sve kriterijume za revalidaciju studijskih programa.
Proces akreditacije prema standardima RIBA je prvenstveno zasnovan na uvidu u studentske portfolije. Uspešnost aplikacije se temelji na usklađenosti između (1) studentskog portfolija, (2) evaluacije (ocenjivanju) studentskog rada, i (3) formiranih kriterijuma (ciljeva i zadataka) u kurikulumu svakog predmeta.

Izveštaju o pozitivnoj reakreditaciji možete pristupiti OVDE, kao i na zvaničnom RIBA sajtu.

Arhiviranje studentskih portfolija se vrši za akademsku 2019/2020. godinu i uključuje (1) Drugu i treću godinu Osnovnih akademskih studija Arhitektura (OASA) i (2) Prvu i drugu godinu Master akademskih studija Arhitektura (MASA) za sva četiri modula (MASA-A – arhitektura, MASA-U – urbanizam, MASA-AT – arhitektonske tehnologije i MASA-AK – arhitektonsko konstrukterstvo). Nije neophodno arhivirati studentske portfolije za prvu godinu Osnovnih akademskih studija Arhitektura (OASA).

Takođe, naglašavamo da proces akreditacije prema standardima RIBA nije istovetan za sve škole. Varijacije su prvenstveno uslovljene brojem studenta i karakteristikama nastavnih programa svake škole. Komisija za pripremu RIBA akreditacije će obaveštavati nastavnike o svim izmenama i mogućim dodatnim obavezama.

Za sve dodatne informacije ili pitanja studenti, nastavnici i saradnici se mogu obratiti Komisiji za pripremu RIBA akreditacije na mejl adresu riba.akreditacija@arh.bg.ac.rs.

The Royal Institute of British Architects

Kraljevski institut britanskih arhitekata – RIBA (The Royal Institute of British Architects) je stručno telo koje predstavlja arhitekte prvenstveno u Velikoj Britaniji ali i u inostranstvu, osnovano radi unapređenja arhitekture još davne 1837. godine.

RIBA institut se zalaže za bolje zgrade, bolja naselja i bolje okruženje kroz rad sa svojim članovima. Institut uspostavlja profesionalne standarde, daje podršku i procenjuje rad svojih članova u Velikoj Britaniji i širom sveta.RIBA takođe sarađuje sa Vladom Velike Britanije na poboljšanju dizajna i kvaliteta javnih građevina, novih stambenih zgrada i naselja.

Članstvo u RIBA predstavlja simbol profesionalne izvrsnosti s obzirom da se RIBA sertifikat smatra ”zlatnim standardom” struke. RIBA i celokupna mreža članova rade na unapređivanju i promociji profesionalnih izazova, predvode u dobrom dizajnu i utiču na vladine politike i zakonodavstvo koje određuje samu profesiju.

RIBA poseduje najveću i najvredniju kolekciju arhitektonskih planova, fotografija i arhiva na celom svetu. U svom svakodnevnom radu, RIBA organizuje javna predavanja, izložbe, događaje i dodelu nagrada a sve to u cilju pomaganja ljudima da bolje razumenju sopstveno okruženje i da ga sagledaju na jedan novi način.

RIBA validacija je međunarodno priznat reper za izvrsnost u arhitekturi. Arhitektonski fakulteti širom sveta pozivaju RIBA da razmotre njihove nastavne programe zato što sam proces nudi usluge recenzije najvišeg kvaliteta od strane stručnjaka. RIBA pruža rigoroznu i sistematsku inspekciju arhitektonskih nastavnih programa da bi osigurala paritet na međunarodnoj skali, a u isto vreme poštujući lokalne obrazovne sisteme u okviru kojih fakulteti rade. Ovo je ključni faktor u misiji RIBA da unapredi arhitekturu i promoviše izvrsnost u profesiji. Suština sadašnje teorije i prakse arhitekture je reprezentovana u RIBA Panelu za validaciju, čiji članovi su iskusni predavači i praktičari. Preko 90 kurseva je trenutno validirano od strane RIBA i ovaj broj konstantno raste.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGE GODINE OASA

Obaveštavaju se studenti druge godine Osnovnih akademskih studija Arhitektura da će prezentacija u vezi sa predstojećim procesom RIBA akreditacije, na kojoj će biti definisane obaveze studenta u toku ovog procesa, biti održana u petak 20.12.2019. godine u 11:30 časova u amfiteratru.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE TREĆE GODINE OASA

Obaveštavaju se studenti treće godine Osnovnih akademskih studija Arhitektura da će prezentacija u vezi sa predstojećim procesom RIBA akreditacije, na kojoj će biti definisane obaveze studenta u toku ovog procesa, biti održana u petak 20.12.2019. godine u 10 časova u amfiteratru.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE I DRUGE GODINE MASA

Obaveštavaju se studenti prve i druge godine Master akademskih studija Arhitektura da će prezentacija u vezi sa predstojećim procesom RIBA akreditacije, na kojoj će biti definisane obaveze studenta u toku ovog procesa, biti održana u četvrtak 26.12.2019. godine u 18 časova u amfiteratru.

RIBA_Validation_Procedures

Vesti vezane za proces RIBA akreditacije