УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2016/17 (30.09.2016)
Списак студената за МАСА-А11011 Студио М01А – Пројекат
Списак студената за МАСА-У11011 Студио М01У – Пројекат
Списак студената за МАСА-АТ11011 Студио М01АТ – Пројекат
Списак студената за МАСА-АК11011 Студио М01АК – Пројекат

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА 2016/17 (30.09.2016)
Списак студената за МУАД-11061 Студио М01АД – Пројекат

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАСТАВНИКЕ (22.09.2016)
Финални распоред за јесењи семетар 2016/17 биће објављен у петак 23.09.2016. Настава од 26.09.2016. године ће бити релизована по том распореду.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС УНУТ. АРХИТЕКТУРА 2016/17 (20.09.2016)
Спискови студената, распоред сала и термини за МУАД-23040: ИП 5
Спискови студената, распоред сала и термини за МУАД-23050: ИП 6
Спискови студената, распоред сала и термини за МУАД-23061: СТУДИО М03 АД – ПРОЈЕКАТ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС ИНТЕГ. УРБАНИЗАМ 2016/17 (20.09.2016)
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСУ М3.7: ИП 3

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2016/17 (19.09.2016)
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-23020 Историја и теорија 3
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-23030 ИП 3 – А
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-23040 ИП 3 – У
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-23050 ИП 3 – АТ


Студенти који нису бирали студио, пријављују се у салу код наставника код кога има места до попуне броја од 16 студената:
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-А23011: СТУДИО М03А – 2016/17 (22.09.2016)
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-АТ23011: СТУДИО М03АТ – 2016/17 (22.09.2016)
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-У23011 и МАСА-АК23011: СТУДИО М03 – 2016/17 (22.09.2016)

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ ОАС И ИАС АРХИТЕКТУРА 2016/17 (19.09.2016)
Спискови студената, распоред сала и термини за ОАСА-35090 – ИП 1 – 2016/17
Спискови студената, распоред сала и термини за ИАСА-35090 – ИП 1 – 2016/17

Спискови студената, распоред сала и термини за ОАСАИАСА-35060 Пројектовање и прорачун конструкција 2 – 2016/17 (21.09.2016)
Спискови студената, распоред сала и термини за ОАСАИАСА-35070 Студио 03а – Развој пројекта – 2016/17 (21.09.2016)
Распоред наставника по салама за ОАСАИАСА-35080 Студио 03б – Вишепородично становање – 2016/17 (27.09.2016)

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ ОАС И ИАС АРХИТЕКТУРА 2016/17 (22.09.2016)
Спискови студената, распоред сала за ОАСАИАСА-23060 Студио 01А – Породично становање – 2016/17

Формулари курикулума за 2016/17

НАПОМЕНА:
.ZIP фајл прво преузети – сачувати на свој компјутер и распаковати.
У фолдеру са распакованим фајловима наћи одговарајући .PDF који треба попунити.

Формулари курикулума за курсеве студијског програма:
ОАСА 2016/17 – I година – ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР.zip
ОАСА 2016/17 – I година – ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР.zip
ОАСА 2016/17 – II година – ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР.zip
ОАСА 2016/17 – II година – ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР.zip
ОАСА 2016/17 – III година – ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР.zip
ОАСА 2016/17 – III година – ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР.zip


ИАСА 2016/17 – I година – ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР.zip
ИАСА 2016/17 – I година – ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР.zip
ИАСА 2016/17 – II година – ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР.zip
ИАСА 2016/17 – II година – ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР.zip
ИАСА 2016/17 – III година – ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР.zip
ИАСА 2016/17 – III година – ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР.zip


МАСА 2016/17 – I година – ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР.zip
МАСА 2016/17 – I година – ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР.zip
МАСА 2016/17 – II година – ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР.zip
МАСА 2016/17 – II година – ПРОЛЕЋНИ СЕМЕСТАР.zip