УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

На основу препорука Сената Универзитета у Београду настава на Факултету обавља се у хибридној форми, а у складу са потребама извођења студијских програма и природом наставе.

У том смислу, Архитектонски факултет, наставу у наредној  школској 2021/2022. години, обавља ће на следећи начин:

  1. Теоријска настава на обавезним предметима реализује се у школи уз могућност on-line преноса.

На првој години, студенти ИАСА програма и 40 студената ОАСА програма долазе на предавања прве недеље, од броја индекса 41 до 150 долазе друге недеље, а од број индекса 151 до 250 долазе треће недеље.

На другој години, студенти ИАСА програма 40 студената ОАСА програма долазе на предавања прве недеље, од броја индекса 41 до 150 долазе друге недеље, а од број индекса 151 до 250 долазе треће недеље.

На осталим годинама, наставници самостално одређују која ће група студената слушати предавања уживо а која ће их пратити on-line.

  1. Теоријска и практична настава на изборним предметима реализује се или у школи или   on-line (видети распоред), а према списку који су руководиоци студијских програма доставили предметним наставницима.
  2. Сва настава на студио пројекту реализује се у школи према распореду.
  3. Све ваннаставне активности (радионице, семинари, гостујућа предавања) биће реализоване у свечаној сали 200.

 

 

 

Продекан за наставу

проф. Небојша Фотирић

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА 2020/21.

Од школске 2019/20. године, све информације за наставнике и студенте налазиће се на АрхПорталу нашег Факултета:

АРХ ПОРТАЛ

Приступ тим подацима имају сви студенти и сви запослени Архитектонског факултета у Београду који имају налог на нашем серверу.

У делу Упутства налазе се сва упутства за приступ разним сервисима.

У делу Огласна табла налазиће се све информације које службе Факултета дају студентима, наставном и ненаставном особљу.

У делу Академске Студије Архитектуре налазиће се све информацује везане за предмете на свим студијским програмима нашег Факултета.

Вест: Кодекс понашања у научноистраживачком раду 2018

Молимо наставнике, истраживаче и сараднике да се упознају са овим кодексом, као и са прописима нашег Универзитета који се односе на остваривање и унапређење етичких стандарда:

Кодекс понашања у научноистраживачком раду (21.02.2018.) – Национални савет за научни и технолошки развој

Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду (10.07.2016) – Гласник Универзитета у Београду, бр. 193

Поштоване колегинице и колеге, обавештавамo вас да је Архитектонски факултет у Београду почео са израдом свог плана интегритета. Законом о Агенцији за борбу против корупције прописана је обавеза доношења плана интегритета од стране свих државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавних служби и јавних предузећа у складу са Смерницама за њихову израду и спровођење које је израдила Агенција. Опширније прочитајте у вести: Архитектонски факултет у Београду почео са израдом свог плана интегритета.

ИСПИТНИ РОКОВИ 2019/20.

ОКТОБАРСКИ 2 ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ЈУНСКИ 2 ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019/20.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН

Попуњени формулари курикулума се не шаљу Редакције вебсајта, већ Руководиоцима/Координаторима студијских целина и/или Секретарима департмана. Хвала на разумевању.

ФОРМУЛАРИ КУРИКУЛУМА

Веб страница Библиотеке Архитектонског факултета је допуњена и сада садржи нове, веома корисне информације везане за претраживање целокупног фонда библиотеке. На располагању су вам линкови до: електронских каталога, Виртуелне библиотеке Србије, Конзорцијума Библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН) који сакупља научну литературу у електронском облику, Цитатне базе података (Web of Science, SCOPUS и SCIndeks) и слично.

Посебно су занимљиви ресурси који су вам на располагању: Open Access – Отворени приступ научним радовима у електронској форми, а коришћење без новчане надокнаде, ROAR – Registry of Open Access Repositories, DOAJ – Directory of Open Access Journals, OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories; научне библиографије за запослене E-CRIS.SR листа за Архитектонски факултет у Београду; Упозорење на „предаторске“ часописе и издаваче; препоруке ауторима где објавити и корисни линкови…

Уколико стварате академске текстове, онда обавезно посетите update-овану веб страницу наше Бибилиотеке.

БИОГРАФИЈЕ НАСТАВНОГ ОСОБЉА

Овде можете да преузмете:

Формулар за биографију наставног особља

Обавезно је доставити биографију на српском (на ћирилици) и на енглеском језику у траженом формату. Биографију послати као фајл са називом Prezime_Ime.doc или Prezime_Ime.docx. У прилогу биографије је обавезно доставити личну фотографију (не превише формалну) са минималним дизмензијама 800 x 600 пиксела (резолуција 300dpi), насловљену као: Prezime_Ime.jpg.

Биографију и фотографију послати на адресу: redakcijasajta@arh.bg.ac.rs