УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за АрхПортал (12.03.2019)
Обавештавају се студенти да је стари АрхПортал премештен на нову веб адресу која се налази у оквиру сервиса Microsoft Office 365: АрхПортал
Молимо вас да се на нови АрхПортал логујете вашим корисничким именом и лозинком које користите за факултетски мејл. Хвала на разумевању.

Веб страница Библиотеке Архитектонског факултета је допуњена и сада садржи нове, веома корисне информације везане за претраживање целокупног фонда библиотеке. На располагању су вам линкови до: електронских каталога, Виртуелне библиотеке Србије, Конзорцијума Библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН) који сакупља научну литературу у електронском облику, Цитатне базе података (Web of Science, SCOPUS и SCIndeks) и слично.

Посебно су занимљиви ресурси који су вам на располагању: Open Access – Отворени приступ научним радовима у електронској форми, а коришћење без новчане надокнаде, ROAR – Registry of Open Access Repositories, DOAJ – Directory of Open Access Journals, OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories; научне библиографије за запослене E-CRIS.SR листа за Архитектонски факултет у Београду; Упозорење на „предаторске“ часописе и издаваче; препоруке ауторима где објавити и корисни линкови…

Уколико стварате академске текстове, онда обавезно посетите update-овану веб страницу наше Бибилиотеке.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА 2018/19

План реализације наставе за школску 2018/19. – вер. 2 (19.07.2019 НОВО)
Термински план за септембар за школску 2018/19. – вер. 3 (13.09.2019 НОВО НОВО)

Распоред наставе – Пролећни семестар академске 2018/19. – вер. 2 (08.02.2019)
Заузеће сала по данима – Пролећни семестар академске 2018/19. – вер. 3 (08.02.2019)
Распоред колоквијума – Пролећни семестар академске 2018/19. – вер. 2 (22.03.2019)

Распоред колоквијума – Јесењи семестар академске 2018/19. – вер. 3 (03.12.2018)
Распоред наставе – Јесењи семестар академске 2018/19. – вер. 2 (05.10.2018)
Заузеће сала по данима – Јесењи семестар академске 2018/19. – вер. 2 (05.10.2018)

Одлука о висини школарине за школску 2019/20. (07.12.2018.)
Одлука о начину плаћања школарине за школску 2018/19. (06.07.2018.)
Одлука о упису буџетских студената, на више године првог и другог степена академских студија у 2018/19. (25.06.2018.)
Одлука о упису студената из других високошколских установа (25.06.2018.)
Одлука о висини школарине за школску 2018/19. (22.02.2018.)

Издавање уверења о стеченом услову за одбрану Завршног рада 2018/19.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС 2018/19
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ V ГОДИНЕ ИАС 2018/19

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: ИАС-Архитектура, МАС-Архитектура, МАС-Унутрашња архитектура и МАС-Интегрални урбанизам

Обавештавају се студенти друге године МАС и пете године ИАС да ће се Уверења о стеченом услову за одбрану Завршног рада (ИАСА, МАСА, МАС-ИУ и МУС-УА) подизати у периоду од 26. јуна до 28. јуна 2019. године, од 10.00 до 16.00 сати у Студентској служби, уз уплату од 1000,00 динара.

Приликом преузимања уверења студенти треба да предају попуњен образац ШВ-50 – статистички извештај, који могу преузети у студентској служби.

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА И СТУДИЈА 2018/19
СПИСКОВИ СТУДЕНАТА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ

Обавештење (14.02.2019)
Списак студената за ОАСА-24072 Одрживе урбане заједнице – Пројекат /ИГ2/
Списак студената за ОАСА-36060 Студио 04 – Синтеза
Списак студената за ИАСА-36060 Студио 04а – Синтеза основног нивоа
Списак студената за ИАСА-48061 СТУДИО М06У – Пројекат
Списак студената за МАСА-А12011 Студио М02А – Пројекат
Списак студената за МАСА-У12011 Студио М02У – Пројекат
Списак студената за МАСА-АТ12011 Студио М02АТ – Пројекат
Списак студената за МАСА-АК12021 Студио М02АК – Пројекат
Списак студената за МАСА-12020 (ИАСА-48020): Историја и теорија 2
Списак студената за МАСА-12030 (ИАСА-48030) МАСИУ-12060: ИП 2 – А
Списак студената за МАСА-12040 (ИАСА-48040) МАСИУ-12050: ИП 2 – У
Списак студената за МАСА-12050 (ИАСА-48050) МАСИУ-12060: ИП 2 – АТ
Списак студената за МАСИУ-12041 ИП02_Интегрални урбани дизајн
Списак студената за МУАД-12040: Изборни предмет 3
Списак студената за МУАД-12050: Изборни предмет 4
Списак студената за МУАД-12061 Студио М02АД – Пројекат

Обавештење за студенте II године МАСА, МУАД и МАСИУ 2018/19 (07.02.2019)
Спискови студената (ДРУГИ КРУГ ИЗБОРА) финално! – ажурирано 19.02.2019
А МАСА А/АК/АТ/У МАСТЕР ТЕЗА/ ПРОЈЕКАТ/ ЗАВРШНИ РАД – 2018/19 – ажурирано
А ИАСА А/АТ/У/ МАСТЕР ТЕЗА/ ПРОЈЕКАТ/ ЗАВРШНИ РАД – 2018/19 – ажурирано
МАСИУ-24021: МАСТЕР ТЕЗА/ ПРОЈЕКАТ/ ЗАВРШНИ РАД – 2018/19
МУАД-24021: МАСТЕР ТЕЗА/ ПРОЈЕКАТ/ ЗАВРШНИ РАД – 2018/19 – ажурирано

ВОДИЧ ЗА БРУЦОШЕ

Vodic_za_brucose-Startujte_pametno_opt

Водич за бруцоше: Стартујте паметно – изазови на почетку студирања

Кроз низ мера које је Универзитет у Београду спровео током претходних година, покушавајући да пружи подршку и олакша студирање онима којима је то најпотребније, постигнуто је, између осталог, и боље разумевање проблема са којима се бруцоши суочавају, а самим тим и започето њихово решавање.

Како почетак студирања уз прилагођавање новој средини представља значајан тренутак за успех читавог процеса студирања и професионалног развоја, потрудили смо се да студентима који су уписани у прву годину студијских програма упутимо опште савете којима ће им помоћи у почетној оријентацији на факултету. Као резултат настао је својеврсни водич за бруцоше под називом Стартујте паметно – изазови на почетку студирања

Водич представља део активности предвиђених Краткорочном стратегијом унапређења подршке и помоћи студентима Универзитета у Београду. Припремили су га сарадници Универзитетског Центра за развој каријере и саветовање студената, а рецензије су потписале професорке, проф. др Вера Рајовић и проф. др Лидија Радуловић.

Припремио:
Универзитет у Београду, Центар за развој каријере и саветовањe студената

ПОНИШТАВАЊЕ ИСПИТА

Студенти који желе да пониште оцену и полажу испит у првом наредном року, неопходно је да дођу у Студентску службу како би пријавили исти.

Извод из Статута
Члан 93 Статута Архитектонског факултета
1. Студент који није задовољан оценом, стеченом након положеног испита, може је поништити, и
то само једном на једном студијском предмету.
2. Поништавање оцене врши се поновним изласком на испит у првом наредном испитном року.
3. Студенту се у случају из става 1. и 2. овог члана признаје оцена са поновљеног полагања.

Формулар за поништавање испита 2018/19 (22.02.2019.)

ВРЕДНОВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

Правилником о вредновању ваннаставних активности студената („Гласник УБ“, број 172/13 и 180/14), уређују се услови и поступак вредновања ваннаставних активности студената Универзитета у Београду. Под ваннаставним активностима подразумева се свако релевантно ангажовање студента које није предвиђено студијским програмом, а чији се исход може дефинисати.

Према Члану 2. наведеног Правилника ваннаставне активности студената обухватају:
• ангажовање у раду органа и тела Универзитета и факултета;
• учешће у различитим облицима научноистраживачког и стручног рада на Универзитету и факултету;
• стручну праксу;
• добровољни рад у локалној заједници;
• такмичење на спортским манифестацијама;
• учешће на националним и међународним такмичењима;
• учешће у организацији и раду летњих школа, радионица и конференција;
• ангажовање у раду и активностима студената са инвалидитетом;
• запажено учешће у различитим облицима културних, уметничких и спортских активности при установама и организацијама чији је оснивач Универзитет у Београду.

За детаљно објашњење вредновања ваннаставних активности погледати наведени Правилник.

НАПОМЕНЕ

Пријава за вредновање ваннаставних активности садржи:
• ПИСАНУ МОЛБУ/ЗАХТЕВ заведен на Архитектонском факултету,
• ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА.

Пријаве које не садрже ове прилоге неће бити разматране.

За студенте који су ангажовани у раду Архитектонског факултета као студенти сарадници неопходно је доставити одлуку Научно-наставног већа о ангажовању на одређеном предмету.

За учешће у раду Студентског парламента неопходно је доставити потврду председника парламента да је студент члан Студентског парламента током школске 2015/2016. године, као и списак свих чланова парламента.

Последњи дан за подношење пријаве за вредновање ваннаставних активности остварених током школске 2015/16. године је 18.04.2017. године.

Комисија за вредновање ваннаставних активности ће до 01.05.2017. размотрити све молбе и обавестити студенте о донешеним одлукама.

Документи:
Правилником о вредновању ваннаставних активности студената („Гласник УБ“, број 172/13 и 180/14),
Правилник о допуни правилника о вредновању ваннаставних активности студената

СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 2018/19. (07.12.2018.)
Предлог ранг листе кандидата за студентски кредит и стипендију за 2018/19. – ИАСА
Предлог ранг листе кандидата за студентски кредит и стипендију за 2018/19. – ОАСА и МАСА

Уколико нису тачно наведени неки од елемената за бодовање који су наведени у КОНКУРСУ, кандидати треба да доставе Студентској служби (соба 205): ДОКУМЕНТОВАНЕ ПРИГОВОРЕ уз попуњен образац (који можете преузети овде), најкасније до петка 14.12.2018. године. Приговори који нису документовани неће се разматрати.

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 2018/19. (08.11.2018)
Спискови пријављених кандидата за студентски кредит и стипендију за школску 2018/19. годину:
ОАСА спискови + ИАСА спискови + МАСА спискови

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ (01.10.2018)
Конкурс: http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/
Рок за пријављивање на конкурс је од 01. до 31. октобра 2018. године. Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана:
Конкурс за доделу студентских кредита за школску 2018/19. годину
Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2018/19. годину

https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije/krediti-i-stipendije.30.html
Студентски кредити – Обрасци за кандидате који до сада нису користили УЧЕНИЧКИ КРЕДИТ;
Студентски стипендије – Обрасци за кандидате који до сада нису користили УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ;

Студент који је био корисник студентске стипендије за школску 2017/2018. годину, добија (на своје име испуњен) образац у студентској служби Архитектонског факултета – ПРИЈАВУ (Образац бр. 1а), којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2018/2019. годину, уз подношење осталих докумената наведених у конкурсу!

Пријава на конкурс за пријем студената у установу Студентски центар “Београд” за школску 2018/2019. годину

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

КОНКУРС ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА 2019/20. (02.07.2019.)

Обавештење о Конкурсу за пријем студената у Студентски дом 2019/20.

Обавештење за бруцоше који конкуришу за Студентски дом 2019/20.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СМЕШТАЈУ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА 2018/19. (19.11.2018.)
Обавештавају се заинтересовани студенти да ће се расподела домских места по коначним ранг листама за смештај у студентским домовима за 2018/19. десити у понедељак, 26.11.2018. године, за мушкарце од 12.00 – 14.00 часова у сали 254, а за девојке од 14.00 – 16.00 часова у сали 200 Факултета. Студенти морају да понесу индекс и вашећу личну карту.

Коначна ранг листа за смештај у студентским домовима за 2018/19. – МУШКАРЦИ (19.11.2018.)
Коначна ранг листа за смештај у студентским домовима за 2018/19. – ДЕВОЈКЕ (19.11.2018.)
Коначна ранг листа за смештај у студентским домовима за 2018/19. – скинути са листе (19.11.2018.)

ОБАВЕШТЕЊЕ (23.11.2018.)
Списак места у студентским домовима за 2018/19. – МУШКАРЦИ
Списак места у студентским домовима за 2018/19. – ДЕВОЈКЕ


Предлог ранг листе студената који су конкурисали за смештај у студентским домовима установе Студентски центар ”Београд”, за школску 2018/19. годину. (05.11.2018) – Жалбе на предлог ранг листе за дом можете приложити до 13. новембра 2018. године, до 14.00 часова, у студентској служби Архитектонског факултета (соба 205).

План активности за студенте I године студија (“бруцоше”) који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2018/19. години:
План активности – Студентски домови – 2018/19

Обавештење за студенте I године студија („бруцошеˮ) који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2018/2019. години
• Рок за пријављивање на конкурс је од 03.09. (понедељак) до 18.09.2018. (уторак) радним данима од 8 до 15 часова, у Студентском дому „Карабурмаˮ, ул. Мије Ковачевића 7б.

Обавештење о конкурсу за пријем студената у установу Студентски центар ”Београд” за школску 2018/2019. годину

• Рок за пријаву на конкурс у СЦ Београд је:
– за студенте I године од 03.09. до 18.09.2018. године (пријаве са потребном конкурсном документацијом подносе Служби смештаја у Студентском дому „Карабурмаˮ, ул. Мије Ковачевића 7б);
– за студенте осталих година студија од 19.09. до 31.10.2018. године;
– за студенте другог и трећег степена студија од 01.10. до 05.11.2018. године.

Е-МАИЛ И WI-FI СЕРВИС ЗА СТУДЕНТЕ

Toggle content goes here, click the edit button.

СТУДЕНТСКИ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

Студентски систематски преглед за све студенте I и III године ОАСА и ИАСА 2018/19 (27.03.2019)

Обавезни превентивни прегледи студената који су уписали прву годину студија („Службени гласник РС” бр 7/2019) школске 2018/2019, године, обавиће се у просторијама Завода за здравствену заштиту студената Београд, Крунска 57, превентивни део Службе опште медицине, први спрат, соба 1.10

За све студенте I године ОАСА и ИАСА 2018/19, прегледи се обављају четвртком, од 11.04.2019. до 30.05.2019. године у терминима:
1. група од 10 студената предаје документа од 07.30 до 08.00
2. група од 10 студената предаје документа од 10.00 до 10.30
3. група од 10 студената предаје документа од 14.00 до 14.30
4. група од 10 студената предаје документа од 16.30 до 17.00

За све студенте III године ОАСА и ИАСА 2018/19, прегледи се обављају уторком и петком, од 09.04.2019. до 31.05.2019. године у терминима:
1. група од 10 студената предаје документа од 07.30 до 08.00
2. група од 10 студената предаје документа од 10.00 до 10.30
3. група од 10 студената предаје документа од 14.00 до 14.30
4. група од 10 студената предаје документа од 16.30 до 17.00

Приликом доласка на преглед студенти су обавезни да понесу индекс и оверену здравствену књижицу!

Обавештење о систематским прегледима за све студенте I и III године ОАСА и ИАСА 2018/19

Студентски систематски преглед за све студенте I и III године ОАСА и ИАСА 2018/19 (27.03.2019)

Обавезни превентивни прегледи студената који су уписали прву годину студија („Службени гласник РС” бр 7/2019) школске 2018/2019, године, обавиће се у просторијама Завода за здравствену заштиту студената Београд, Крунска 57, превентивни део Службе опште медицине, први спрат, соба 1.10

За све студенте I године ОАСА и ИАСА 2018/19, прегледи се обављају четвртком, од 11.04.2019. до 30.05.2019. године у терминима:
1. група од 10 студената предаје документа од 07.30 до 08.00
2. група од 10 студената предаје документа од 10.00 до 10.30
3. група од 10 студената предаје документа од 14.00 до 14.30
4. група од 10 студената предаје документа од 16.30 до 17.00

За све студенте III године ОАСА и ИАСА 2018/19, прегледи се обављају уторком и петком, од 09.04.2019. до 31.05.2019. године у терминима:
1. група од 10 студената предаје документа од 07.30 до 08.00
2. група од 10 студената предаје документа од 10.00 до 10.30
3. група од 10 студената предаје документа од 14.00 до 14.30
4. група од 10 студената предаје документа од 16.30 до 17.00

Приликом доласка на преглед студенти су обавезни да понесу индекс и оверену здравствену књижицу!

Обавештење о систематским прегледима за све студенте I и III године ОАСА и ИАСА 2018/19

УСАГЛАШАВАЊА И ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Све информације о усаглашавању и реализацији студијских програма и еквивалентности положених испита по различитим студијским програмима можете наћи овде:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет > О факултету > Документи > Одлуке

ШКОЛАРИНА

Све ценовнике за школарине можете наћи овде:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет > О факултету > Документи > Ценовници

Одлука о висини школарине за школску 2019/20. (07.12.2018. НОВО )
Одлука о начину плаћања школарине за школску 2018/19. (06.07.2018.)
Одлука о висини школарине за школску 2018/19. (22.02.2018.)

Одлука о начину плаћања школарине за школску 2017/18. (06.07.2017.)
Одлука о висини школарине за школску 2017/18. (20.02.2017.)

Oдлука о ценовнику услуга за студенте Архитектонског факултета бр.02-641/3 (30.10.2016.)
Одлука о допуни ценовника услуга за студенте Архитектонског факултета у Београду – допуна 1 (30.10.2016.)
Одлука о допуни ценовника услуга за студенте Архитектонског факултета у Београду – допуна 2 (30.10.2016.)
Одлука о начину плаћања школарине за школску 2016/17. (05.07.2016.)
Одлука о висини школарине за школску 2016/17. (25.01.2016.)
Одлука о допуни ценовника услуга за студенте – Остале накнаде за студенте свих нивоа студија (17.07.2015.)
Одлука о ратама за школарину за школску 2015/16. (09.07.2015.)
Одлука о висини школарине за школску 2015/16. (30.01.2015.)

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА СТУДЕНТЕ СА ХЕНДИКЕПОМ

Центар за студенте са хендикепом је основао Универзитет у Београду, уз подршку Теленор фондације, а уз сарадњу са Удружењем студената са хендикепом из Београда. Центар је основан са намером да ради на унапређењу положаја студената са хендикепом, кроз креирање академског окружења погодног за сваку особу, уважавајући њене различитости и радећи на уклањању друштвених и других баријера.

Прилагођен превоз за студенте са хендикепом
Од октобра 2010. године Центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду организује адаптирани превоз за студенте који се отежано крећу или користе колица. Возило је Центру донирао Делта хуманитарни фонд.

Вести из наставе