UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Prostorna inkluzija


Rukovodilac Laboratorije:

 

dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor
Rukovodilac
Email:draganavt@arh.bg.ac.rs

 

dr Vladimir Milenković, vanredni profesor
Rukovodilac
Email:link@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

Sonja Dedić, asistent

Jelena Mitrović, student doktorskih studija


Laboratorija za pristupačnost AF treba da pruži kontinualnu podršku i stručnu pomoć, za stvaranje stimulativnog i nerestriktivno okruženje za optimalan razvoj i obrazovanje, učini usluge dostupnim, da kreira ambijent za puno uključivanje, razvoj potencijala i izgradnju ličnosti ceneći da je razvoj studenata kao ključ za ispunjen i produktivan život. Smanjene prepreke i povećan pristup obrazovanju kroz prilagođenu infrastrukturu, obezbeđenu opremu, specijalizovani i prilagođeni nastavni i didaktički materijal. Rad laboratorije bi bio baziran na analizi savremenih standarda koji važe u demokratskim društvima. Posebno su analizirane međunarodne konvencije i pravila, analizirana je regulative koja se bavi zaštitom prava svih članova savremene društvene zajednice. Time arhitektura dobija svoju suštinsku dimenziju i postaje integrativni faktor zajednice kao celine. Organizacija u okviru laboratorije zastupala bi tri departmana, koji čine AF: 1.Departman za arhitekturu, 2. Deprtman za urbanizam, 3. Departman za arhitektonske tehnologije.