УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Просторна инклузија


Руководилац Лабораторије:

 

др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор
Руководилац
Емаил:draganavt@arh.bg.ac.rs

 

др Владимир Миленковић, ванредни професор
Руководилац
Емаил:link@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

Соња Дедић, асистент

Јелена Митровић, студент докторских студија


Лабораторија за приступачност АФ треба да пружи континуалну подршку и стручну помоћ, за стварање стимулативног и нерестриктивно окружење за оптималан развој и образовање, учини услуге доступним, да креира амбијент за пуно укључивање, развој потенцијала и изградњу личности ценећи да је развој студената као кључ за испуњен и продуктиван живот. Смањене препреке и повећан приступ образовању кроз прилагођену инфраструктуру, обезбеђену опрему, специјализовани и прилагођени наставни и дидактички материјал. Рад лабораторије би био базиран на анализи савремених стандарда који важе у демократским друштвима. Посебно су анализиране међународне конвенције и правила, анализирана је регулативе која се бави заштитом права свих чланова савремене друштвене заједнице. Тиме архитектура добија своју суштинску димензију и постаје интегративни фактор заједнице као целине. Организација у оквиру лабораторије заступала би три департмана, који чине АФ: 1.Департман за архитектуру, 2. Депртман за урбанизам, 3. Департман за архитектонске технологије.