UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Laboratorija za kulturu planiranja i dizajn prostornih politika (LKPDPP)


Rukovodilac Laboratorije:

 

Dr Marija Maruna, redovni profesor
Rukovodilac
Email:marija.maruna@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

dr Ana Perić, naučni saradnik

Jelena Basta, asistent

Ljubica Slavković, student doktorskih studija

Ana Graovac, student doktorskih studija


Laboratorija za kulturu planiranja i dizajn prostornih politika (LKPDPP) je akademska platforma za kritičko promišljanje savremene prakse planiranja i upravljanja urbanim razvojem u Srbiji. Tranzicione okolnosti i reforma regulatornog okvira su suštinski promenile odnos prema delatnosti prostornog razvoja i otvorile prostor za preispitivanje njegovog celokupnog sistema. Cilj LKPDPP-a je da kroz komparativnu perspektivu sagledava elemente planske kulture u Srbiji i razmatra načine za profesionalnu akciju. Istraživačke teme u okviru LKPDPP su posebno usmerene ka pitanjima uspostavljanja nove planske paradigme u Srbiji. Laboratorija za kulturu planiranja i dizajn prostornih politika blisko sarađuje sa Laboratorijom za kolaborativne urbane prakse za održivi razvoj na temama iz domena teorije i prakse upravljanja urbanim razvojem.