UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Lab 7: Laboratorija za arhitektonsko inženjerstvo – Problemi konstruisanja arhitektonskih objekata

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Laboratorija za arhitektonsko inženjerstvo – Problemi konstruisanja arhitektonskih objekata


Rukovodilac Laboratorije:

 

 

Dr Nenad Šekularac, redovni profesor
Rukovodilac
Email:nenad.sekularac@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

 

dr Jelena Ivanović Šekularac, redovni profesor

dr Dejan Vasović, docent

dr Jefto Terzović, docent

Nikola Macut, asistent

Neda Sokolović, asistent

Darko Pavićević, asistent

Milica Petrović, asistent

Ana Kontić, asistent

Isidora Ilić, asistent

Aleksandar Vučur, student doktorskih studija

Ognjen Graovac, student doktorskih studija


Laboratorijska istraživanja obuhvataju praktične i teorijske probleme u oblasti arhitektonskog inženjerstva. Ona formiraju metodološki okvir teorijskih i praktičnih saznanja i to kroz istraživačke projekte u polju tehničko-tehnoloških nauka. Podsticanje na rešavanje konkretnih problema u oblasti arhitektonskog konstrukterstva izuzetno je važno za dalje usavršavanje istraživača i njihovo osposobljavanje za praktični i naučnoistraživački rad. Eksperimentalno istraživanje kroz izradu simulacionih modela i ispitivanje prototipa i modela, važna su oblast istraživanja u ovoj laboratoriji. Sticanje novih znanja i usavršavanje znanja o primeni savremenih principa konstruktivnih rešenja prilikom sanacije i rekonstrukcije objekata visokogradnje posebna su oblast kojom se bave istraživači. Sticanje sposobnosti za implementaciju svih stečenih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti arhitektonskog inženjerstva, a koja se odnose na probleme konstruisanja arhitektonskih objekata, predstavljaju ishod rada laboratorije. Razvijanje naučnih i akademskih veština, uz podsticanje na kritičko mišljenje, razvoj individualne kreativne sposobnosti istraživača i ovladavanje praktičnim inženjerskim veštinama u oblasti arhitektonskog konstrukterstva predstavljaju cilj rada laboratorije.