UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Lab 6: Laboratorija za proučavanje, valorizaciju, zaštitu i prezentaciju kulturnog nasleđa

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Laboratorija za proučavanje, valorizaciju, zaštitu i prezentaciju kulturnog nasleđa


Rukovodilac Laboratorije:

 

 

Dr Mirjana Roter Blagojević, redovni profesor
Rukovodilac
Email:roterm@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

dr Ana Radivojević, redovni profesor

dr Ljiljana Đukanović, vanredni profesor

dr Mirjana Devetaković, docent

dr Marko Nikolić, docent

dr Đorđe Đorđević, docent

Ena Takač, asistent

Jovana Tošić, doktorand

 


U okviru laboratorije će biti razvijana proučavanja različitih vrsta kulturnog nasleđa, kao i savremenih teorija, metoda i preporuka o njegovom očuvanju i prezentovanju. Cilj je da se povežu teorijska znanja vezana za metode proučavanja, vrednovanja i zaštite nasleđa sa praktičnim radom na samostalnim ili grupnim istraživačkim projektima. Istraživači će kroz proces formulacije, koncipiranja i razvoja projekta, ovladavati znanjima vezanim za analizu, valorizaciju i predlaganje mera savremene zaštite, prezentacije, upravljanja i revitalizacije istorijskih građevina i urbanih struktura. Kroz istraživanja će se proveravati i upoređivati različiti teorijski pristupi i metode proučavanja, vrednovanja, zaštite i prezentacije kulturne baštine, radi usklađivanja sa konceptom održivog razvoja, očuvanja istorijskog karaktera, autentičnosti i integriteta prirodnog, nematerijalnog i građenog nasleđa. Krajnji cilj je razvijanje kritičkog promišljanja i samostalnog odlučivanja, baziranog na primeni savremenih internacionalnih preporuka i koncepata, a u cilju isticanja univerzalnih i specifičnih karakteristika kulturnog nasleđa, kao i unapređenja njegovog očuvanja kroz savremenu prezentaciju i korišćenje.