УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Лаб 6: Лабораторија за проучавање, валоризацију, заштиту и презентацију културног наслеђа

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Лабораторија за проучавање, валоризацију, заштиту и презентацију културног наслеђа


Руководилац Лабораторије:

 

 

Др Мирјана Ротер Благојевић, редовни професор
Руководилац
Емаил:roterm@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

др Ана Радивојевић, редовни професор

др Љиљана Ђукановић, ванредни професор

др Мирјана Деветаковић, доцент

др Марко Николић, доцент

др Ђорђе Ђорђевић, доцент

Ена Такач, асистент

Јована Тошић, докторанд

 


У оквиру лабораторије ће бити развијана проучавања различитих врста културног наслеђа, као и савремених теорија, метода и препорука о његовом очувању и презентовању. Циљ је да се повежу теоријска знања везана за методе проучавања, вредновања и заштите наслеђа са практичним радом на самосталним или групним истраживачким пројектима. Истраживачи ће кроз процес формулације, конципирања и развоја пројекта, овладавати знањима везаним за анализу, валоризацију и предлагање мера савремене заштите, презентације, управљања и ревитализације историјских грађевина и урбаних структура. Кроз истраживања ће се проверавати и упоређивати различити теоријски приступи и методе проучавања, вредновања, заштите и презентације културне баштине, ради усклађивања са концептом одрживог развоја, очувања историјског карактера, аутентичности и интегритета природног, нематеријалног и грађеног наслеђа. Крајњи циљ је развијање критичког промишљања и самосталног одлучивања, базираног на примени савремених интернационалних препорука и концепата, а у циљу истицања универзалних и специфичних карактеристика културног наслеђа, као и унапређења његовог очувања кроз савремену презентацију и коришћење.