UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Optimalno projektovanje osvetljenja u arhitekturi


Rukovodilac Laboratorije:

 

Dr Lidija Djokić, redovni profesor
Rukovodilac
Email:lidija@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

dr Milan Radojević, docent

dr Tatjana Jurenić, docent

dr Igor Svetel, naučni saradnik

dr Jelena Brajković, naučni saradnik

dr Aleksandra Čabarkapa, asistent

Damjana Nedeljković, asistent

Nikola Milanović, asistent


Cilj istraživačke laboratorije je upoznavanje sa metodama za postizanje optimalnih svetlosnih uslova uz energetski efikasna rešenja. Izučavaju se faktori kvaliteta osvetljenja i svetlosni efekti, postojeće tehnologije i kriterijumi za projektovanje koji omogućavaju optimalno korišćenje kombinacije dnevne svetlosti i veštačkog osvetljenja, sa fokusom na optimalnu regulaciju svetlosti. Očekuje se da se kroz istraživanje kandidati osposobe za samostalno projektovanje optimalnih rešenja osvetljenja, koja će biti zasnovana na postizanju dobrih vidnih uslova uz energetski efikasno korišćenje sistema za regulaciju svetlosti.