УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Лаб 25: Лабораторија за архитектонско и урбанистичко пројектовање у заштићеним срединама

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Лабораторија за архитектонско и урбанистичко пројектовање у заштићеним срединама


Руководилац Лабораторије:

 

Иван Рашковић, редовни професор
Руководилац
Емаил: ivan.raskovic@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

Дејан Милетић, ванредни професор

Милош Костић, асистент

Тамара Поповић, истраживач приправник


Рад у оквиру лабораторије усмерен је ка различитим типовима истраживања (основним, примењеним и развојним), као и на раду на пројектима унапређења просторних и програмских квалитета заштићених просторних целина и објеката, са фокусом на архитектонско и урбанистичко пројектовање. Циљ истраживања је развој пројектантских метода и алата за деловање у специфичном контексту, кроз истраживање културалних, друштвених и техничких аспеката организације простора, као и валоризације и промоције затечених потенцијала предмета истраживања. Основа развоја истраживачких методологија у оквиру лаба биће специфично дефинисана у односу на облик међусобне научнотехничке сарадње са различитим институцијама (Музеји, локалне самоуправе, факултети) у Републици Србији са којима Архитектонски факултет има потписан споразум о сарадњи.