УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Лабораторија за иновативне структуре у архитектури (LISA)


Руководилац Лабораторије:

 

Др Радојко Обрадовић, ванредни професор
Руководилац
Емаил: radojko.obradovic@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

Др Јелена Милошевић, доцент

Др Александра Ненадовић, доцент

Др Јелена Брајковић, научни сарадник

Др Јелена Ивановић, асистент

Андреј Јосифовски, асистент

Милица Петровић, асистент

Исидора Илић, асистент


Лабораторија је орјентисана на иновације процеса пројектовања и изградње у пољу конструктивних система у архитектури. Лабораторија подржава истраживања нових стратегија дигиталне продукције у архитектури са тежиштем је на развоју технологија (метода и алата) за пројектовање и изградњу конструктивних система унапређених перформанси, чија имплементација омогућава делимично или потпуно аутоматизоване производне процесе који промовишу одрживост. Истраживачки фокус су следеће релације:

_ Структура – форма

_ Структура – технологија

_ Структура – окружење

Лабораторија треба да обезбеди истраживачима платформу за колаборацију, размену истраживања и трансфер технологија, као и да стимулише мултидисциплинарност и укључивање истраживача из других области и експерата из АЕЦ индустрије који имају компатибилна интересовања. Овакав, интегрисан приступ истраживању конструктивних система у архитектури подржава флексибилност, сарадњу, умрежавање, и треба да одговори на изазове енвајорменталних промена, технолошких промена и индустрије 4.0. Истраживачи се подстичу да дају допринос лабораторији кроз реализацију истраживања, публикацију радова, ангажовање у различитим акцијама, разматрање потенцијално нових ниша истраживања и деловања, као и кроз друге активности усмерене на дисеминацију знања.