UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

SaRA: Istraživačka laboratorija za održivu i otpornu arhitekturu (Sustainable and Resilient Architecture)


Rukovodilac Laboratorije:

 

Dr Nataša Ćuković Ignjatović, vanredni profesor
Rukovodilac
Email: natasa@arh.bg.ac.rs
Email: SaRA.lab@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

Dr Ana Radivojević, redovni profesor

Dr Budimir Sudimac, vanredni profesor

Dr Dušan Ignjatović, vanredni profesor

Dr Danilo Furundžić, docent

Dr Slađana Marković, naučni saradnik

Nevena Lukić, asistent

Nikola Miletić, saradnik van radnog odnosa,

student doktorskih studija

Jelena Pavlović, student doktorskih studija

Ana Šabanović, student doktorskih studija


SaRA je formirana 2017. godine u sklopu Erasmus+ projekta KLABS (Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments) sa ciljem da se studentima doktorskih, specijalističkih i master studija omogući rad na istraživanjima iz oblasti održive i otporne arhitekture kao i direktna razmena iskustava sa kolegama uključenim na kompatibilna istraživanja u zemlji i inostranstvu. Aktivnosti laboratorije SaRA vezane su prvenstveno za projekte koji pokušavaju da holističkim pristupom problemu održive gradnje obezbede visok kvalitet života u građenoj sredini, dostupan najširoj populaciji i dugoročno održiv u ekološkom, ekonomskom i kulturološkom smislu. Osim standardnih IT uređaja, istraživačima je na raspolaganju i oprema za beskontaktno merenje (termovizijska kamera), softver za ispitivanje performansi zgrada (Design Builder), oprema za konferencijski rad na daljinu kao i priručna biblioteka.

logosbeneficaireserasmusleft_en_0

klabs