УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Партиципативни урбани дизајн и партиципативна јавна уметности


Руководилац Лабораторије:

 

др Зоран Ђукановић, ванредни професор
Руководилац
Емаил: duke@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

др Јелена Живковић, ванредни професор

др Мариела Цветић, редовни професор

др Нађа Беретић, истраживач, Department of

Architecture and Urban Planning, University of

Sassari

Предраг Јовановић, асистент

Бошко Дробњак, асистент

Стефан Славић, студент докторских студија,

стипендиста МПНТР

Тамара Вуковић, студент докторских студија


Истраживања комплексних релација које се у градовима традиционално успостављају између две велике и важне друштвене праксе: уметности и урбанизма, са посебним освртом на савремене интердисциплинарне уметничке, планерске и дизајнерске праксе које се остварују у савременим градовима и урбаном животу. Израда студија случаја, стратешких иницијатива и предлога пројеката унапређења специфичног сегмента јавног домена, у оквиру којег се остварују јавна уметност и урбани дизајн, односно, истараживање појавних облика јавности и партиципативне праксе у оквиру урбанизма и уметности у ширем смислу. Истраживања сврхе, могућности, домета и поступака употребе партиципативне јавне уметности у урбаном дизајну отворених, а посебно јавних отворених градских простора. Истраживање подразумева употребу и комбинацију разних истраживачких метода: компаративни метод; студије случаја; метод анализе садржаја; метод теоретско-критичке анализе; метод посматрања; метод моделовања; метод анализе/синтезе, индукције/дедукције, класификације и генерализације, апстракција, конкретизација и специфицикација, као и употребу париципативних метода и тхехника приликом непосредног рада са најширим спектром релевантних стејкхолдера.