UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Simulacija energetskih karakteristika zgrada


Rukovodilac Laboratorije:

 

Dr Aleksandar Rajčić, vanredni profesor
Rukovodilac
Email :rajcic@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

 


Istraživačka laboratorija Simulacija energetskih karakteristika zgrada teži da istraživačima obezbedi upoznavanje sa softverskim alatima koji se mogu koristiti u procesima modelovanja i proračuna energetskih performansi zgrada, sa komparativnom analizom načina korišćenja i dobijenih rezultata na odabranim primerima izvedenih i projektovanih zgrada. Izučavaće se kompleksne veze između onoga što je arhitektonskim projektom moguće predvideti, onoga što je potrebno ili neophodno uraditi sa aspekta lokalne regulative, kao i po pitanju ostvarivanja savremenih energetskih performansi sa ciljem korišćenja softverskih alata koji to mogu da kvantifikuju. U okviru istraživanja težiće se kritičkom poređenju alata i usvajanju softvera koji su primereni projektnim zadacima i adekvatnoj regulativi.