УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Симулација енергетских карактеристика зграда


Руководилац Лабораторије:

 

Др Александар Рајчић, ванредни професор
Руководилац
Емаил :rajcic@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

 


Истраживачка лабораторија Симулација енергетских карактеристика зграда тежи да истраживачима обезбеди упознавање са софтверским алатима који се могу користити у процесима моделовања и прорачуна енергетских перформанси зграда, са компаративном анализом начина коришц́ења и добијених резултата на одабраним примерима изведених и пројектованих зграда. Изучаваће се комплексне везе између онога што је архитектонским пројектом могуц́е предвидети, онога што је потребно или неопходно урадити са аспекта локалне регулативе, као и по питању остваривања савремених енергетских перформанси са циљем коришц́ења софтверских алата који то могу да квантификују. У оквиру истраживања тежиће се критичком поређењу алата и усвајању софтвера који су примерени пројектним задацима и адекватној регулативи.