UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Vital Places Lab – Istraživačka laboratorija: Vitalna mesta


Rukovodilac Laboratorije:

 

Dr Jelena Živković, vanredni profesor
Rukovodilac
Email: jelena.zivkovic@arh.bg.ac.rs

 

Dr Ana Nikezić, vanredni profesor
Rukovodilac
Email: ana.nikezic@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

Dr Zoran Đukanović, vanredni profesor

Dr Ksenija Lalović, vanredni profesor

Dr Marija Cvetković, asistent

Ana Zorić, asistent

Anđela Karabašević, istraživač pripravnik

Vanja Spasenović, asistent


Laboratorija se bavi istraživanjem odnosa kvaliteta života u gradu i dizajna građenog okruženja. Građeno okruženje se sagledava kao materijalni, prostorni i kulturni proizvod ljudskog rada koji deluje kao fizički, funkcionalni i simbolički okvir života, i koji se, kao takav, prihvata, osporava, preispituje i prilagođava različitim ljudskim željama, potrebama i interesima. Polazeći od konceptualizacije urbanog prostora kao relacijskog, društveno proizvedenog i praksom prisvojenog i življenog, i usvajanjem ekološke i pluralističke perspektive u razmatranju urbanog života, afirmiše se multiskalarni i interdisciplinarni pristup istraživanju odnosa između čoveka, prirode, društva i prostora. Posebna pažnja se posvećuje pitanjima: a) odnosa urbane forme i prirode; b) pluralizma upotrebe i značenja urbanog prostora, v) karakteristika urbanog okruženja kao faktora kvaliteta života; g) odnosa svojstava urbanog prostora i njegove upotrebe, percepcije i doživljaja; d) urbanog aktivizma i stvaranja mesta: osporavanja i prisvajanja javnih prostora, kao i oživljavanja i domestifikacije zapuštenih i napuštenih gradskih prostora. Primenjuju se različiti metodološki pristupi i istraživačke strategije, kao i tradicionalne i eksperimentalne metode, kako bi se identifikovali faktori i ispitivali elementi, strukture i procesi u građenom okruženju koji doprinose urbanoj vitalnosti, zdravlju ekosistema i blagostanju ljudi. Stečeno znanje se koristi kao osnov za unapređenje edukativnog procesa i prakse u domenu arhitekture i urbanog dizajna, u cilju formiranja odgovornog okruženja koje će biti bolje za ljude, prirodu i društvo.