UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Laboratorija za brendiranje mesta i regeneraciju gradova


Rukovodilac Laboratorije:

 

Dr Uroš Radosavljević, vanredni profesor
Rukovodilac
Email: yros@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

Dr Aleksandra Đorđević, asistent


Brendiranje mesta i regeneracija gradova se istražuje kroz dihotomije ekonomske komodifikacije i neoliberalnog kreiranja i transformacije vrednosti mesta, odnosno prepoznavanje kulturnog identiteta, potreba ljudi i životnih stilova i otkrivanja vrednosti mesta koji mogu da se ugrade u uspešne strategije za bredniranje gradova i omoguće šire ekonomske, društvene i kulturne benefite. Okvir istraživanja zasniva se na pretpostavci da gradske uprave i arhitekti mogu da doprinesu stvaranju i učvršćivanju jedinstvenog identiteta i vrednosti određenih mesta i društvenih procesa koristeći lokalne resurse za promociju kvaliteta života i postizanje konkurentske prednosti. Osnovno pitanje istraživanja je kako se posebni identiteti, narativi, tradicija, mesto i arhitektonsko nasleđe mogu upotrebiti u kreiranju uspešne strategije za brendiranje i regeneraciju gradova korišćenjem različitih instrumenata urbanog dizajna i planiranja za održiv razvoj i upravljanje u procesu stvaranja dodatne vrednosti u mestu. U pomenutim relacijama istražuju se mogućnosti transponovanja vrednosti i identiteta u savremene tokove urbanističko- arhitektonskog oblikovanja i regeneracije gradova.