УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Лабораторија за брендирање места и регенерацију градова


Руководилац Лабораторије:

 

Др Урош Радосављевић, ванредни професор
Руководилац
Емаил: yros@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

Др Александра Ђорђевић, асистент


Брендирање места и регенерација градова се истражује кроз дихотомије економске комодификације и неолибералног креирања и трансформације вредности места, односно препознавање културног идентитета, потреба људи и животних стилова и откривања вредности места који могу да се уграде у успешне стратегије за бреднирање градова и омогуће шире економске, друштвене и културне бенефите. Оквир истраживања заснива се на претпоставци да градске управе и архитекти могу да допринесу стварању и учвршћивању јединственог идентитета и вредности одређених места и друштвених процеса користећи локалне ресурсе за промоцију квалитета живота и постизање конкурентске предности. Основно питање истраживања је како се посебни идентитети, наративи, традиција, место и архитектонско наслеђе могу употребити у креирању успешне стратегије за брендирање и регенерацију градова коришћењем различитих инструмената урбаног дизајна и планирања за одржив развој и управљање у процесу стварања додатне вредности у месту. У поменутим релацијама истражују се могућности транспоновања вредности и идентитета у савремене токове урбанистичко- архитектонског обликовања и регенерације градова.