УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Иновациона лабораторија одрживог развоја


Руководилац Лабораторије:

 

Др Ксенија Лаловић, ванредни професор
Руководилац
Емаил:ksenija.lalovic@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

Др Ратка Чолић, доцент

Др Јелена Живковић, ванредни професор

Др Бисерка Митровић, ванредни професор

Весна Цагић Милошевић, редовни професор

Др Милена Кордић, доцент

Др Љиљана Ђукановић, ванредни професор

Предраг Јовановић, асистент

Јована Бугарски, асистент

Филип Петровић, асистент

Јелена Илић, асистент

Дејан Тодоровић, асистент

Мирјана Бараћ, истраживач-приправник

Ивана Корица, истраживач-приправник

Ана Шабановић, студент докторских студија

Филип Трговчевић, студент докторских студија


Сврха иновационе лабораторије одрживог развоја је иницирање интердисциплинарног процеса кокреације друштвених трансформација усмерених ка иновацијама и стратешким акцијама које доприносе одрживости људских насеља. Циљ лабораторије је друштвено одговорно и проактивно деловање истраживача, у сарадњи са управљачким структурама, професионалном заједницом, заинтересованим организацијама и појединцима мотивисаних за иновативно и практично деловање у правцу побољшања квалитета живота у насељима. У оквиру лабораторије ће се истраживати и експериментисати на пољу ко-креације, ко-дизајна и ко-имплементације интегралних стратешких пројеката и политика одрживог урбаног развоја. Деловање усмерено ка постизању одрживог развоја неке територије представља значајан изазов за друштво у целини, а стратешке акције и иновативне праксе представљају полугу покретања друштвених трансформација и стварања социјалног капитала за дугорочне програме одрживог развоја. Заузимањем интегралне перспективе посматрања у оквиру лабораторије ће се креирати и експериментално спроводити пилот иновативне акције и пројекти.