УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Назив Лабораторије:

UrbanLAB: Лабораторија за регенерацију града и дизајн отворених јавних простора


Руководилац Лабораторије:

 

Др Александра Ђукић, ванредни професор
Руководилац
Емаил: adjukic@afrodita.rcub.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

Др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Др Александра Ступар, редовни професор

Др Јелена Марић, асистент

Др Бранислав Антонић, асистент

Александар Грујичић, асистент

Вишња Сретовић Брковић, истраживач сарадник

Миља Младеновић, студент докторских студија

Милица Лазаревић, студент докторских студија

Дамјан Балкоски, студент докторских студија

Милорад Обрадовић, студент докторских студија

Илија Губић, студент докторских студија


Савремене градове одликују: глобализација, умреженост и брз проток информација, дигитална револуција, мултикултуралност, миграције, пораст индивидуализма и конзумеризма, доминација сектора услуга и све већи значај културе и туризма у обликовању градског идентитета. У складу са новим токовима развоја и савременим урбанистичким концептима и приступима, циљеви UrbanLAB-a су:

[1] Подизање квалитета живота у савременом граду кроз регенерацију, обнову и оживљавање и иновативни дизајн градских простора;

[2] Унапређење научног и стручног капацитета у оквиру урбанистичког пројектовања и планирања постојећих градова кроз развој нових развојних политика урбане регенерације и обнове, иновативни дизајн отворених простора у граду и њихову дигитализацију;

[3] Повезивање истраживачких могућности лабораторије и Архитектонског факултета у пољу урбане регенерације и обнове и урбаног дизајна са сличним лабораторијама, центрима и установама у земљи и иностранству кроз научне пројекте, иницијативе и мреже.

Нови истраживачи и студенти-докторанти одмах ће бити укључени у текуће пројекте лабораторије у оквиру INTERREG, ERAMUS+, COST, CEEPUS и билатералних истраживачких програма.