UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ilustracija

Naziv Laboratorije:

Koloristika grada, boja u prostoru


Rukovodilac Laboratorije:

 

Dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor
Rukovodilac
Email:draganavt@arh.bg.ac.rs


Istraživači:

 

dr Nevena Vasiljević, vanredni profesor,

Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Miloš Stojković Minić, asistent

Duška Prodanović, student doktorskih studija

Filip Prica, student doktorskih studija


Arhitektonska polihromija predstavlja osnovu za pojavu boje u javnom prostoru. Kompleksnost kolorističkih odlika javnog gradskog prostora uslovljena je osnovnim karakteristikama: kolorističkim prioritetima, harmonijom bojenih prostornih struktura i materijala u projektovanju polihromnih ambijenata u gradu. Faktori koji oblikuju koloristički ambijent grada jesu: prirodne i klimatske karakteristike, međuodnosi boje i oblika, kao i doživljaj forme javnog gradskog prostora uz očuvanje njegovog identiteta. Fenomen boje ispitan je kroz evoluciju boje i razvoj kolorističke kulture, koja značajno utiče na kolorističke prioritete ljudi i samu koloristiku grada. Termini funkcionalna boja i klima boje takođe su razmatrani kao neke od najbitnijih odlika arhitektonske i urbanističke prakse. Kvalitet javnog gradskog prostora direktno je uslovljen kulturnim identitetom, a posredno pojavom polihromije u javnom gradskom prostoru. Potreba za unapređenjem kvaliteta života u gradu predstavlja jedan od ključnih motiva za bavljenje urbanim prostorom, odnosno započinjanje procesa arhitektonsko urbanističkog projektovanja. Prikupljena iskustva ukazuju na mogućnost redefinisanja koncepta javnog gradskog prostora u planerskoprojektantskoj praksi. Sintetisano znanje profinjeno je ispitivanjem elastičnosti njegovih granica u skladu sa očuvanjem identiteta mesta i budućim transformacijama grada i njegovih korisnika. Formirani su novi principi na kojima je izgrađen transformisani model javnog gradskog prostora kao polihromnog ambijenta.