УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

1

Аула Архитектонског факултета | Фото: М.Булатовић

Листа пријављених кандидата

Распоред пријављених кандидата

Пријемни испит на докторским академским студијама одржаће се у понедељак 21. септембра 2020. године у термину од 10 до 12 часова у сали 235.

 

Комисија за спровођење, припрему и оцењивање пријемног испита за упис студената у прву годину докторских академских студија, након објављивања Прелиминарне ранг листе за упис у прву годину докторских студија у школској 2020/2021. години,дана 23.09.2019.  године, утврдила је да је направљен пропуст  у формули за обрачун укупних бодова на студијама изостављен корективни фактор 2Х у складу са чланом 10.  Правилником о докторским студијама на Универзитету у Београду (Гласник УБ 191/16).

На основу тога је прелиминарна ранг листа за упис у прву годину докторских студија у школској 2020/2021. години коригована.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА 

Коначна ранг листа 2020/21 за ДАС

Врста и ниво студија

Докторске академске студије

Трајање студија: 3 године – 180 ЕСПБ

Студијски програм из области Архитектура и урбанизам се остварује у оквиру следећих образовно-научних, односно образовно-уметничких поља:

 • Техничко-технолошке науке;
 • Уметност;
 • Друштвено-хуманистичке науке.

Циљеви студијског програма

Студијски програм Докторских студија Архитектура и урбанизам има циљ да кандидате оспособи за самостални истраживачки рад на високом академском нивоу.

Циљеви студијског програма докторских студија су усклађени са савременим правцима развоја одговарајућих научних дисциплина у оквиру архитектонске и урбанистичке професије, где се пре свега убраја:

 • развој науке и постизање научних и уметничких способности и академских вештина из области архитектуре и урбанизма;
 • разумевање, препознавање, интерпретирање и критиковање научних, стручних и уметничких достигнућа у оквиру области архитектуре и урбанизма;
 • развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере архитеката и урбаниста;
 • усаглашавање са савременим правцима развоја архитектуре и урбанизма у свету.

Студијски програм Докторских студија на Архитектонском факултету има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, поред осталог: развој науке и критичког мишљења; образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања из области Архитектура и урбанизам; образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и уметнички релевантна истраживања из области Архитектура и урбанизам; образовање кадрова оспособљених за развој нових технологија и поступака у области Архитектура и урбанизам које доприносе општем развоју друштва; образовање кадрова оспособљених да критички процењују истраживања других.

Исход процеса учења

Исход процеса учења је, између осталог: поседовање општих и специфичних способности које су усмерене ка квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности из области архитектуре и урбанизма; поседовање знања и вештина, развијене за самостално решавање проблема у области архитектуре и урбанизма; поседовање развијене способности и компетенције за остваривање развојних и научних истраживања из области архитектуре и урбанизма, као и стицање теоријских и практичних сазнања и искустава из области архитектуре и урбанизма тако да након завршетка студија полазници буду способни за личну професионалну идентификацију и избор ужег стручног профила.

Савладавањем студијског програма Докторских студија Архитектонског факултета студенти стичу знања, вештине, развијене способности и компетенције да, поред осталог:

 • самостално воде оригинална научна истраживања и развијају нове технологије;
 • самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области архитектуре и урбанизма;
 • систематично разумеју област архитектуре и урбанизма и у потпуности овладају вештинама и методама истраживања које су релевантне за ту област;
 • осмисле, развију, имплементирају и адаптирају план истраживања поштујући методолошке и етичке принципе.

Стечени академски назив

Кандидати успешном одбраном докторске дисертације стичу научни назив:

Доктор наука – Архитектура и урбанизам.

Упис ДАС 2020/21

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Докторских академских студија – Архитектура и урбанизам 2020/21 су објављене у ИНФОРМАТОРУ:

ИНФОРМАТОР: ДАС – Архитектура и урбанизам 2020/21. ТЕРМИНСКИ ПЛАН: ДАС – Архитектура и урбанизам 2020/21. КОНКУРС: ДАС – Архитектура и урбанизам 2020/21.

Термински план

Термински план пријемног испита за упис студената у прву годину докторских студија у школској 2020/21. год.

ПРВИ УПИСНИ РОК

 

17. – 18.09.2020. ПРИЈАВА КАНДИДАТА

18.09.2020. Објављивање листе пријављених кандидата на конкурс
– – – – – – – – – – – – – – –
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит одржаће се дана 21. и 22. септембра 2020. године, у просторијама Архитектонског факултета у Београду

21.09.2020. 10.00 – 12.00 часова: први део – тест
22.09.2020. 10.00 – 17.00 часова: други део – интервју
– – – – – – – – – – – – – – –
23.09.2019. Објављивање прелиминарне ранг листе
23.09.2020. Подношење жалби кандидата надлежној Комисији до 14 часова
23.09.2020. Решења Комисије по жалбама кандидата у 16 часова
24.09.2020. Подношење жалби кандидата Декану до 14 часова
24.09.2020. Коначна одлука Декана по жалбама кандидата у 16 часова
24.09.2020. Објављивање коначне ранг листе у 17 часова
– – – – – – – – – – – – – – –
25.09.2020. УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Упис кандидата обавиће се дана 25. септембра 2020. године.

Право на упис стичу кандидати на основу утврђене Коначне ранг листе, а у складу са прописаном уписном квотом. Уколико се кандидати који су стекли право на упис не упишу у предвиђеном року, Факултет ће уместо њих уписати одговарајући број кандидата према редоследу на Коначној ранг листи.

02.10.2020. ПОЧЕТАК НАСТАВЕ НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

Распореди

УСКОРО

Више информација о студијском програму

Више информација о студијском програму Докторских академских студија Архитектура и урбанизам 2020/21 можете наћи овде:

Контакт

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Булевар Краља Александра 73/II

11000 Београд

Телефон: +381 11 3370199, 3218705

Факс: +381 11 3370193

Е-маил: doctoral.school@arh.bg.ac.rs

контакт особа:

Весна Мулић

тел: +381 11 3370197

Е-маил: vesnam@arh.bg.ac.rs

Вести везане за докторске студије