UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naziv i akronim projekta:

DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+)


Program i izvor finansiranja:

 

INTERREG EU Danube Transnational Programme


Period realizacije projekta:

 

2020 – 2022


Rukovodilac projekta:

 

Budapest University of Technology and Economics


Partneri na projektu:

 

17 ERDF, 2 IPA partnera i 23 pridružena strateška partnera iz šest država

Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet IPA Partner


Tim Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta:

 

Dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Menadžer za UB-AF, Član Upravnog odbora

 

Dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Dr Aleksandra Stupar, redovni profesor

Dr Vladimir Parežanin, docent

Ivica Nikolić, docent

Dr Branislav Antonić, asistent

Menadžer sa komunikacije

Dr Jelena Marić, asistent

Višnja Sretović Brković, istraživač-saradnik

Aleksandar Grujičić, asistent

 

Dr Ana Nikezić, vanredni profesor,

Član Upravnog odbora

Svetlana Tolić, finansijski menadžer


DANUrB+ je novi projekat od strane INTERREG EU podunavskog prekograničnog programa, pokrenut 1. jula 2020. godine u cilju podsticanja racionalnog korišćenja kulturnog nasleđa i resursa obodnih i pograničnih gradova i područja duž Dunava. Projekat će tokom 30 meseci trajanja stvoriti nove mogućnosti za podizanje privlačnosti odabranih naselja i gradovima u opadanju i pokrenuti nedovoljno iskorišćeno kulturno nasleđe za jačanje podunavskog kulturnog identiteta. Projektne aktivnosti će dodatno (1) razviti „dunavski brend“ za gradski nivo; (2) pružiti priliku za bolje praćenje kretanja i potreba turista; (3) podržati postojeće kulturne ture i (4) povećati kapacitet lokalnih učesnika za saradnju na lokalnom i međunarodnom nivou.

DANUrB+ je istovremeno i konzorcijum od 17 ERDF i 2 IPA partnera i 23 pridružena strateška partnera iz šest država. 10 njih je već učestvovalo u prethodnomprojektu DANUrB, uključujući Univerzitet za tehnologije i privredu  iz Budimpešte (VME), koji je ponovo vodeći partner. Uži krug projekta čine partnerski timovi sa Departmana za urbanizam pet univerziteta iz podunavskih zemalja: iz Bratislave, Budimpešte, Temišvara, Bukurešta i Beograda. Svi partneri skupa će raditi na promociji održivog korišćenja kulturnog nasleđa i resursa u podunavskim gradovima i zajednicama. Prateći obrazovni program projekta obučiće mlade o zajedničkim kulturnim vrednostima, podstičući ih da otkriju i cene urbano nasleđe povezano sa rekom Dunav. Ove zajedničke aktivnosti su organizovane u četiri radna paketa: Istraživanje, Alati za planiranje, Obrazovanje i Akcije. Radeći u okviru ovih paketa, oni će dodatno doprineti oblikovanju novog dunavskog kulturnog identiteta, glavnog cilja projekta.

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu jedan je od glavnih partnera u projektu i vodeći partner radnog paketa T1 „Istraživanje – utvrđivanje tačaka intervencija za održivo korišćenje kulturnog nasleđa“. Pridruženi strateški partneri u Srbiji su gradovi Sombor i Smederevo i opština Golubac.