UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naziv i akronim projekta:

Creative Danube: Innovative teaching for inclusive development in small and medium-sized Danubian cities (Danubian SMCs)


Program i izvor finansiranja:

 

ERASMUS +, KA2: Saradnja za inovacije i razmenu dobrih praksi; Strateška partnerstva u oblasti visokog obrazovanja


Period realizacije projekta:

 

Oktobar 2019 – Avgust 2022


Rukovodilac projekta:

 

Univerzitet za arhitekturu i urbanizam „Jon Minku“ – Fakultet za urbanizam


Partneri na projektu:

 

Univerzitet za tehnologije i privredu u Budimpešti – Arhitektonski fakultet, Slovački tehnički univerzitet – Arhitektonski fakultet, Tehnološki univerzitet u Beču – Fakultet za arhitekturu i prostorno planiranje, Dunavski univerzitet Krems – Fakultet za učenje, umetnost i arhitekturu, Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet


Tim Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta:

 

Dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Menadžer za UB-AF

 

Dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Dr Danijela Milovanović Rodić, docent

Dr Branislav Antonić, asistent

Menadžer sa komunikacije

Dr Jelena Marić, asistent

Svetlana Tolić, finansijski menadžer


U središtu Danubian SMCs projekta je interdisciplinarna nastava; to je, pre svega, kolaborativni obrazovni projekat koji naglašava i prenos znanja između univerzitetskih partnera i između nastavnika i studenata svakog partnera. Projektom će se dugoročno pokazati kako podunavski mali i srednji gradovi mogu biti bolje prepoznati i vrednovani nekonvencionalnim i stvaralačkim načinima podučavanja, kako bi dostigli inkluzivan i podsticajan stav kako za nastavnike i njihove učenike, tako i za lokalne stekjlholdere. Na taj način će projekat stvoriti između potreba stvaralačkog duha i inovacija na tržištu rada i očekivanim osposobljavanjem tek stasalih stručnjaka u planiranju prostora.

Ilustracija