УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Конкурс за избор сарадника: 15.06.2022.

  By Архитектонски факултет on 16/06/2022
  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ –  АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ објављује конкурс, за избор:   САРАДНИКА у звањe асистент са докторатом за ужу научну област:  Урбанизам, на Департману за урбанизам. Избор се врши на одређено време у трајању од  три  године, са пуним радним временом. УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,  32/13,  75/14, […]
 • Конкурс за избор наставника: 15.06.2022.

  By Архитектонски факултет on 16/06/2022
  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ –  АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ објављује конкурс, за избор   Наставника у звање ванредног професора за ужу научну област: Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, на Департману за историју и теорију архитектуре и уметности. Избор се врши на одређено време, на период од 5 (пет) година, са пуним радним временом. Наставника у звање […]