УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Конкурс за избор наставника – 16.12.2020.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 22/12/2020
  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ објављује конкурс, за избор: Наставника у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област: АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, на Департману за архитектонске технологије. Избор се врши на одређено време, за временски период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.
 • Конкурс за избор сарадника – 16.12.2020.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 22/12/2020
  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ објављује конкурс, за избор: САРАДНИКА у звањe АСИСТЕНТ СА ДОКТОРАТОМ за ужу научну област: АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ, на Департману за архитектуру.
 • Конкурс за избор наставника – 25.11.2020.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 26/11/2020
  Наставника у звање ДОЦЕНТА за ужу научну област: ВИЗУЕЛНE КОМУНИКАЦИЈЕ И АРХИТЕКТОНСКА ГРАФИКА, на Департману за архитектуру. Избор се врши на одређено време, за временски период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.
 • Конкурс за избор наставника – 4.11.2020. – поништење

  By Архитектонски факултет_Уредник on 19/11/2020
  ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА, који је објављен 04. новембра 2020. године, у недељним огласним новинама Националне службе за запошљавање „ПОСЛОВИ“, број 906, стр. 18, за избор ЈЕДНОГ НАСТАВНИКА у звањe ДОЦЕНТА за ужу научну област: ВИЗУЕЛНА ИСТРАЖИВАЊА И АРХИТЕКТОНСКА ГРАФИКА, на Департману за архитектуру.
 • Конкурс за сарадника – 11.11.2020.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 19/11/2020
  САРАДНИКА у звањe АСИСТЕНТ СА ДОКТОРАТОМ за ужу научну област: УРБАНИЗАМ, на Департману за урбанизам. Избор се врши на одређено време у трајању од три године, са пуним радним временом
 • Конкурс за избор наставника – 11.11.2020.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 19/11/2020
  Наставника у звање ДОЦЕНТА за ужу уметничку област: АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ, на Департману за архитектуру. Избор се врши на одређено време, за временски период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.
 • Конкурс за избор наставника – 4.11.2020.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 06/11/2020
  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ објављује конкурс, за избор Наставника у звање ДОЦЕНТА за ужу уметничку област: АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ, на Департману за архитектуру. Избор се врши на одређено време, за временски период од 5 (пет) година, са пуним радним временом...
 • Конкурс за избор наставника – 3.06.2020.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 05/06/2020
  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ објављује конкурс, за избор Наставника у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област: УРБАНИЗАМ, на Департману за урбанизам. Избор се врши на одређено време, за временски период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.
 • Конкурс за избор наставника – 19.02.2020.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 20/02/2020
  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ објављује конкурс, за избор Наставника у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу уметничку област: АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ, на Департману за архитектуру. Избор се врши на одређено време, за временски период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.
 • Конкурс за избор наставника – 12.02.2020.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 14/02/2020
  Наставника у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу уметничку област: АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ, на Департману за архитектуру. Избор се врши на одређено време, за временски период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.
 • Конкурс за избор сарадника – 15.01.2020.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 16/01/2020
  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ објављује конкурс, за избор: САРАДНИКА у звањe АСИСТЕНТ за ужу научну област: Архитектонско пројектовање, на Департману за архитектуру. Избор се врши на одређено време у трајању од три године, са пуним радним временом;
 • Конкурс за избор наставника – 15.01.2020.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 16/01/2020
  ДЕКАН УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА расписује конкурс за избор: Наставника у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област: УРБАНИЗАМ, на Департману за урбанизам. Избор се врши на неодређено време, са пуним радним временом.
 • Конкурс за избор наставника – 13.11.2019.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 14/11/2019
  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ расписује конкурс за избор Наставник у звање редовног професора за ужу научну област: Урбанизам, на Департману за урбанизам. Избор се врши на неодређено време, са пуним радним временом.
 • Конкурс за избор наставника – 8.11.2019.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 08/11/2019
  ДЕКАН УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА расписује конкурс за избор: наставника у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област: Архитектонске конструкције, на Департману за архитектонске технологије.
 • Конкурс за избор наставника – 25.09.2019.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 26/09/2019
  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ објављује конкурс, за избор наставника у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област: Архитектонско конструктерство и конструктивни системи, на Департману за архитектонске технологије. Избор се врши на неодређено време, са пуним радним временом.
 • Конкурс за избор сарадника – 07.08.2019.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 07/08/2019
  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ објављује конкурс, за избор: Сарадника у звањe АСИСТЕНТ СА ДОКТОРАТОМ за ужу научну област: Архитектонско конструктерство и конструктивни системи, на Департману за архитектонске технологије. Избор се врши на одређено време у трајању од три године, са пуним радним временом и
 • Конкурс за избор наставника – 07.08.2019.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 07/08/2019
  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ објављује конкурс, за избор: Наставника у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу уметничку област: Архитектонско пројектовање, на Департману за архитектуру, Избор се врши на неодређено време, са пуним радним временом.
 • Конкурс за избор наставника – 10.07.2019.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 15/07/2019
  Конкурс, за избор наставника у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област: Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, на Департману за архитектуру.
 • Конкурс за избор наставника – 27.03.2019.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 27/03/2019
  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ објављује конкурс, за избор наставника у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу уметничку област: Ликовне уметности, на Департману за архитектуру. Избор се врши на неодређено време, са пуним радним временом.
 • Конкурс за избор наставника – 20.03.2019.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 20/03/2019
  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ објављује конкурс, за избор наставника у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу уметничку област: Ликовне уметности, на Департману за архитектуру. Избор се врши на неодређено време, са пуним радним временом.