УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Назив и акроним пројекта:

Writing Urban Places. New Narratives of the European City (CA18126 – Writing Urban Places)


Програм и извор финансирања:

 

COST Action


Веб адреса:

 


Период реализације пројекта:

 

Март 2019 – Март 2023


Тим Универзитета у Београду – Архитектонског факултета:

 

Др Јелена Ристић Трајковић, доцент

MC Member

 

Др Верица Крстић, доцент

MC Substitute

 

Др Владан Ђокић, редовни професор

Researcher


Writing Urban Places предлаже иновативно истраживање и примену процеса за развој људског разумевања заједница, њиховог друштва и ситуираности, наративним методама. Посебно се фокусира на потенцијал наративних метода за урбани развој у европским градовима средње величине. Препознавањем вредности локалних урбаних наратива – прича богатих информацијама у вези са социјално-просторним праксама, перцепцијама и очекивањима грађана – Акција има за циљ да артикулише низ конкретних књижевних средстава у мноштву просторних дисциплина; обједињавање научних истраживања у областима књижевних студија, урбанизма и архитектуре; и позиционирање овог знања наспрам прогресивних политика поновног развоја које се спроводе у средњим градовима у Европи.

Акција дефинише три тематска циља која жели да истражи теоретски, као и студије случаја. 1) смисленост: пружање могућност локалним заједницама и професионалцима да побољшају своје разумевање изграђеног окружења; 2). присвајање: оснаживање заједница унапређивањем њихове способности да пројектују своја осећања на изграђено окружење. 3). интеграција: нуђење конкретних алата и метода за изградњу заједничких основа међу заједницама, на основу односа смисла и присвајања њиховог изграђеног окружења.

Заснована на робусној истраживачкој традицији у овим областима, COST акција окупља солидно искуство у повезивању књижевног и изграђеног и нуди неопходну научну подлогу за процену савременог града, истовремено негујући и побољшавајући специфичност локалних урбаних култура у Европски контекст.

Ilustracija