UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naziv i akronim projekta:

European Network for Environmental Citizenship (CA16229 – ENEC)


Program i izvor finansiranja:

 

COST Action


Veb adresa:

 


Period realizacije projekta:

 

Oktobar 2017 – Oktobar 2021


Tim Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta:

 

Dr Vladan Đokić, redovni profesor

MC Substitute


Evropska mreža za ekološko građanstvo (ENEC) ima za cilj da poboljša razumevanje i procenu ekološkog građanstva u evropskim društvima i zemljama učesnicama. Ekološko građanstvo je ključni faktor u strategiji rasta EU (Evropa 2020) i njenoj viziji za održivi razvoj, zelenu i ekonomiju ciklusa i niskokarbonsko društvo (mapa puta 2050). Integrisana mreža akcije umanjiće barijere između ljudskih, ekonomskih, socijalnih, političkih i nauka o životnoj sredini umnožavajući znanje, stručnost, istraživanje i uvide različitih zainteresovanih strana (istraživača, naučnika, nastavnika, praktičara, političkih zvaničnika, nevladinih organizacija itd.) vezano za ekološko građanstvo. Biće usredsređene na različite dimenzije formalnog i neformalnog obrazovanja na makro i mikro nivou koje bi mogle dovesti do ekološkog građanstva. Razvojem nacionalne, evropske i međunarodne saradnje ENEC će poboljšati naučno znanje i pažnju ka građanskom okruženju. Očekivani rezultati uključuju: a) stvaranje veb stranice, b) bazu podataka o naučnim merama i intervencijama zasnovanim na dokazima koji ciljaju građanstvo u životnoj sredini, c) omogućavanje škola za naučno usavršavanje, kratkoročne naučne misije, konferencije i d) širenje kolaborativnih radnih radova, naučnih izveštaja, zbornika radova, akademskih publikacija, dokumenata o politikama i preporukama i uređene knjige o građanskom okruženju. Akcija će koncipirati i uokviriti ekološko građanstvo i razviti nove istraživačke paradigme i metrike za procenu ekološkog građanstva. Biće istaknuti i promovisani dobri primeri i najbolje obrazovne prakse koji vode ka proekološkim stavovima, ponašanju i vrednostima. Predložiće se mere i preporuke politike. Akcija će služiti kao sredstvo za defragmentaciju znanja i stručnosti iz građanskog građanstva.

Ilustracija