УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОАСА 2005/06 - I година

1. Увод у архитектуру (студијско подручје)
1.1. О архитектури
1.2. Архитектура данас
1.3. Уметност данас
1.4. Историја модерне архитектуре и урбанизма
1.5. Историја модерне уметности и дизајна

2. Увод у пројектовање (студијско подручје)
2.1. Простор и облик
2.2. Ликовни елементи
2.3. Визуелна истраживања
2.4. Елементи пројектовања
2.5. Архитектонска графика
2.6. 3D Визуелне комуникације

3. Увод у урбанизам (студијско подручје)
3.1. Грађена средина
3.2. Обликовање градских простора

4. Архитектонске конструкције 1 (студијско подручје)
4.1. Архитектонске конструкције и материјали 1
4.2. Архитектонске конструкције и материјали 2

5. Статика конструкција 1 (студијско подручје)
5.1. Механика и отпорност материјала
5.2. Принципи конструисања архитектонских објеката

6. Геометрија архитектонске форме (студијско подручје)
6.1. Геометрија облика 1
6.2. Геометрија облика 2
6.3. Математика у архитектури 1
6.4. Аналитичка геометрија и основи CAAD-а

ОАСА 2005/06 - II година

7. Историја архитектуре и уметности (студијско подручје)
7.1. Историја архитектуре и насељавања 1
7.2. Историја уметности 1
7.3. Историја уметности 2
7.4. Историја модерне архитектуре и урбанизма

8. Студио пројекат 1 – архитектура

9. Студио пројекат 2 – синтеза

10. Организација простора (студијско подручје)
10.1. Типологија објеката 1
10.2. Типологија објеката 2

11. Урбана структура и функције
11.1. Урбана структура
11.2. Обликовање градских простора

12. Архитектонске конструкције 2 (студијско подручје)
12.1. Архитектонска физика
12.2. Архитектонске конструкције и материјали 2
12.3. Архитектонске конструкције и материјали 3

13. Статика конструкција 2 (студијско подручје)
13.1. Механика и отпорност материјала
13.2. Принципи конструисања архитектонских објеката

14. Ликовне форме
14.1. Ликовно приказивање у архитектури
14.2. Геометрија облика 2
14.2. Аналитичка геометрија и основи CAAD-а

ОАСА 2005/06 - III година

15. Проучавање и обнова градитељског наслеђа (студијско подручје)
15.1. Историја архитектуре и насељавања у Србији и Црној Гори
15.2. Интегративна заштита градитељског наслеђа

16. Архитектура, урбанизам и друштво
16.1. Социологија 1
16.2. Регулатива 1

17. Изборни модул (студијско подручје)
17.1. Конструктивни системи
17.2. Конструктивне карактеристике примењених материјала
17.3. Историја уметности

18. Студио пројекат 3 – урбанизам

19. Студио пројекат 4 – архитектонске конструкције

20. Теорија пројекта (студијско подручје)
20.1. Типологија објеката 2
20.2. Процес пројектовања

21. Планирање и обнова града (студијско подручје)
21.1. Увод у урбанистичко планирање
21.2. Урбане функције

22. Архитектонске конструкције 3 (студијско подручје)
22.1. Архитектонске конструкције и материјали 4
22.2. Инсталације
22.3. Организација грађења и основе менаџмента

23. Савремена кретања у архитектури и урбанизму
23.1. Уметност данас
23.2. Историја модерне архитектуре и урбанизма