УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

М1. Опште наставне области – друштвено-хуманистичке науке

М1.1. Историја и теорија урбанизма

М2. Опште наставне области – уметност

М2.1. Историја и теорија архитектуре

М3. Опште наставне области – техничко-технолошке науке

М3.1. Савремене технологије у пројектовању и грађењу

М4. Пројекат 1

М4.1. Студио
М4.1.1. Београдска Чубура – (Дис)континуитет града
М4.1.2. Вртићи – КДУ – Енергетска ефикасност
М4.1.3. Дизајн односа и модели дизајна: Међународни универзитетски кампус IBC * International branch campus
М4.1.4. Друштвена стварност данашње Србије и њени просторни изрази – Друштвена брига и објекти едукације
М4.1.5. Зелени вртић – пројектовање по биоклиматским принципима
М4.1.6. Институт за нове медије
М4.1.7. Креирање склопова и амбијената у природном окружењу: Предео изузетних одлика Власина
М4.1.8. Кулинарска академија: Висећи вртови Бежанијске косе
М4.1.9. Обликовно функционални дизајн денивелација
М4.1.10. Основна школа у блоку 32, Нови Београд
М4.1.11. Планинско одмориште – Национални парк Дурмитор у Црној Гори
М4.1.12. Пројектовање и реализација стамбених и пословних објеката, намењених тржишту, у централним деловима Београда
М4.1.13. TaeKwonDo – СПОРТска академија
М4.1.14. UrbanLAB_Urban Crash
М4.1.15. Центар за рекреацију – пројектовање конструктивног система објекта
М4.1.16. Џез академија, блок 39, Нови Београд
М4.1.17. Школе урбаних пракси у Савамали са погледом на Нови Београд
М4.1.18. Work_Class

М4.2. Семинар 1 – Животна средина
М4.2.1. Животна средина и архитектура
М4.2.2. Креирање и обликовање у природном окружењу

М4.3. Семинар 2 – Становање

М4.4. Семинар 3 – Јавни простори и садржаји
М4.4.1. Архитектура, естетика и идеологија
М4.4.2. Јавни простори и садржаји
М4.4.3. Образовање_типологија и морфологија

М4.5. Семинар 4 – Обнова и реконструкција
М4.5.1. Град и дизајн

М4.6. Семинар 5 – Технологија и реализација
М4.6.1. Заштита архитектонских објеката од атмосферске воде
М4.6.2. Израда арматурних детаља применом рачунарских програма
М4.6.3. Пројектовање конструкција објеката применом рачунарских програма
М4.6.4. Технологија и реализација
М4.6.5. Урбана оаза

М5. Пројекат 1 – усмерење 1 (А, У, АТ)

М5А. Архитектура

М5А.1. Студио
М5А.1.1. 300 + 300 > окружни затвор
М5А.1.2. Београд 2100 „Стан из снова“
М5А.1.3. Видимо се на XXI спрату
М5А.1.4. Идентитет и простор
М5А.1.5. Крај…
М5А.1.6. Модел и модул
М5А.1.7. No-Stop-City до еколошког модернизма: Теорије и праксе града после 1968
М5А.1.8. Острво поред реке – форме становања као развојни нуклеуси новог станишта
М5А.1.9. Социјална димензија новог становања: Кинески мост – Ковилово
М5А.1.10. Стамбено производне кооперативе
М5А.1.11. Фабрика снова – рекомпоновање концепта становања у условима аграрног пејзажа

М5А.2. Семинари
М5А.2.1. Модели и хибриди: ново становање
М5А.2.2. Нови модели вишепородичног становања
М5А.2.3. Простори спектакла – до сцене са сцене
М5А.2.4. Савремени приступи у материјализацији стамбених објеката

М5У. Урбанизам

М5У.1. Студио
М5У.1.1. У залеђини Маракане – уређење спортског комплекса СД „Црвена Звезда“
М5У.1.2. У залеђини Маракане – уређење спортског комплекса СД „Црвена Звезда“
М5У.1.3. Урбана кула као атрактер и генератор развоја града будућности

М5У.2. Семинар 1 – Урбани дизајн
М5У.3. Семинар 2 – Просторна композиција
М5У.4. Семинар 3 – Истраживање локације
М5У.5. Семинар 4 – Моделовање урбаних система

М5АТ. Архитектонске технологије

М5АТ.1. Студио
М5АТ.1.1. Енергетски и еколошки одржив градски хотел
М5АТ.1.2. ЗградА: Концепт „зеленог становања“ на Врачару
М5АТ.1.3. Пројекат стамбеног објекта у Београду
М5АТ.1.4. Пројектовање у области конструктивних система – Метаморфоза простора – применом објеката великог распона са темом наткривање стадиона

М5АТ.2. Семинари
М5АТ.2.1. Анализа конструкција применом методе коначних елемената
М5АТ.2.2. Оптимизација у избору и пројектовању конструктивних система
М5АТ.2.3. Прорачун конструкција у сеизмичким зонама
М5АТ.2.4. Савремене фасаде и кровови
М5АТ.2.5. Smart RECY cling – објекти од РЕЦИ клираног материјала

М6. Пројекат 2 – усмерење 2 (А, У, АТ)

М6А. Архитектура

М6А.1. Студио
М6А.1.1. Алтернативна сцена „Ново степениште“
М6А.1.2. Култура за понети – Бара Венеција, социјална компонента одрживости простора културе
М6А.1.3. Lasavamala
М6А.1.4. Отворена сцена – Топчидерска летња позорница
М6А.1.5. Perfor-M.Arch.
М6А.1.6. Позориште
М6А.1.7. Relevé: плесни центар и јавна гаража
М6А.1.8. Супер структура – Академија
М6А.1.9. TED едукаторијум – центар за продукцију и дистрибуцију едукативног садржаја
М6А.1.10. Тема 1: Београдска филхармонија. Тема 2: Здравствени објекти – Општа болница у Новом Београду
М6А.1.11. Шири тематски оквир: Аудиторијуми. Ре > средиште културе III миленијум > Савски амфитеатар. Извођачке уметности у редефиницији градских простора > привремено-стално у архитектури

М6А.2. Семинари
М6А.2.1. Култура и заштита – Ренесанса и интеграција наслеђа у условима савременог пројектовања
М6А.2.2. Landscape, структура и инфраструктура
М6А.2.3. Након геометрије: екологија и технологија у архитектури

М6У. Урбанизам

М6У.1. Студио
М6У.1.1. Концепт остварљиве визије: Голубац – најшири осмех Дунава – град остварљивих визија
М6У.1.2. Локално стратешко планирање: визије и реалности нове зелене револуције
М6У.1.3. Обнова зелено – плаве мреже природне целине Дунав – Тамиш

М6У.2. Семинар 1 – Просторни и одрживи развој
М6У.3. Семинар 2 – Методе и технике планирања
М6У.4. Семинар 3 – Урбана економија
М6У.5. Семинар 4 – Планирање социјалног развоја

М6АТ. Архитектонске технологије

М6АТ.1. Студио
М6АТ.1.1. Обнова зграда – унапређење просторних, функционалних, обликовних и енергетских перформанси
М6АТ.1.2. Пословни објекат са рестораном
М6АТ.1.3. Пројектовање високог објекта
М6АТ.1.4. HI standard – LOW energy

М6АТ.2. Семинари
М6АТ.2.1. Конструктивни системи високих објеката – сеизмика и ветар. Пројектовање архитектонских објеката отпорних на сеизмику и ветар
М6АТ.2.2. Осветљење у арихектури
М6АТ.2.3. (Пр)оцена еколошких карактеристика куће
М6АТ.2.4. Технологије обнове зграда

М7. Пројектантска радионица

М7.1. Радионица 1
М7.1.1. Активирање потенцијала места и еко-урбани изазови – Шавник 2012
М7.1.2. Алтернативни извори енергије – могућности примене
М7.1.3. Bocche di Leone: Венеција у детаљу
М7.1.4. Градакција
М7.1.5. Ecoweek_Београд 26-30. новембар 2012.
М7.1.6. Идеограм
М7.1.7. Концептуална примена програмског језика „Процесинг“ (Processing) у архитектонском пројектовању
М7.1.8. Paral.lel
М7.1.9. Поезија у бетону – Rudy Ricciotti
М7.1.10. Пројекат – објекат – детаљ
М7.1.11. Пројектовање унутрашњег простора
М7.1.12. Промоција и маркетинг урбаног развоја у природном окружењу
М7.1.13. Смак(нутање) факултета
М7.1.14. Соба са погледом
М7.1.15. Splish Splash

М7.2. Радионица 2
М7.2.1. Archvertising
М7.2.2. Заштита од сунчевог зрачења
М7.2.3. Идеограм: Трансформација
М7.2.4. Istanbul modern – студијско путовање
М7.2.5. Летња школа архитектуре у Петници 2012
М7.2.6. Метајезик просторног склопа
М7.2.7. Модели становања
М7.2.8. Mono. poly.
М7.2.9. РЕ: интерпретација
М7.2.10. Реално
М7.2.11. Стан као одржив систем
М7.2.12. Студијско путовање Копенхаген / савремени модели становања у Данској
М7.2.13. Фабрика урбаних пејзажа

М7.3. Радионица 3
М7.3.1. Анимација – перформанс – контекстуални хибриди сцене
М7.3.2. Анонимус + Airport City као бренд нове осећајности
М7.3.3. Bocche di Leone: Венеција у детаљу
М7.3.4. Вртијељка 2012
М7.3.5. Garment Structuring Architecture
М7.3.6. Градакција
М7.3.7. Два сата боравка – свакодневица Сењског рудника
М7.3.8. Дневни и ноћни изглед објекта
М7.3.9. Ентеријер позоришне сале
М7.3.10. Ecoweek _Београд 26-30. новембар 2012.
М7.3.11. Књига режије остварљивости визије Голупца – сценарио, агенда, акциони план
М7.3.12. Креативна демонтажа објекта болнице
М7.3.13. Наткривање отворене Топчидерске летње позорнице
М7.3.14. Обнова фасада – однос новог и постојећег
М7.3.15. Ракурс
М7.3.16. TED Предавање
М7.3.17. Учешће у раду Округлог стола: Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене
М7.3.18. Флукс. Сценски простор за аудио-визуелни перформанс
М7.3.19. Case study (Палата Савезног извршног већа у Новом Београду СИВ) – фрагменти
М7.3.20. Чекаоница, БИГЗ
М7.3.21. Quattro stagioni / Четири годишња доба

М8. Изборни модул (студијско подручје)

М8.1. Изборни предмет 1
М8.1.1. Архитектура: урбане праксе
М8.1.2. Будућност града
М8.1.3. Дигитална анимација – курс 1
М8.1.4. Дрво у савременој архитектури
М8.1.5. Зелена архитектура
М8.1.6. Менаџмент урбане инфраструктуре
М8.1.7. Одржавање објеката и управљање (Facility Management)
М8.1.8. Основи савремене технологије бетона
М8.1.9. Рекреативни садржаји / С_авремени П_ројектантски А_спекти
М8.1.10. Стакло у савременој архитектури
М8.1.11. Уметност у јавним градским просторима – Public Art and Public Space – ten years after

М8.2. Изборни предмет 2
М8.2.1. Artist’s Book (Уметникова књига)
М8.2.2. Архитектура у Србији у 19. и 20. веку
М8.2.3. Град у глобализацији – трансформације, архитектура, значења
М8.2.4. Дигитална анимација – курс 2
М8.2.5. Енглески за архитекте 2
М8.2.6. Објекти трговине – Тржни центри и њихова (р)еволуција
М8.2.7. Основе симболичке и естетске комуникације у архитектури
М8.2.8. Пројектовање пољопривредних објеката
М8.2.9. Реализација архитектонских објеката: актуелни проблеми, примена савремених технологија и грађевинских материјала
М8.2.10. Рекреативни садржаји / С_авремени П_ројектантски А_спекти. Спа центар
М8.2.11. Религија култура архитектура – Милански едикт и тријумф
М8.2.12. Савремене фасаде и кровови
М8.2.13. Smart RECY cling – објекти од РЕЦИ клираног материјала
М8.2.14. Станични објекти – дистрибутивне зоне града. Архитектура саобраћајних објеката
М8.2.15. Урбани менаџмент
М8.2.16. Филозофија пројектовања. Тумачења најважнијих текстова и дијалога архитеката

М8.3. Изборни предмет 3
М8.3.1. Архитекти и грађанске иницијативе за одрживи развој. Локална инцијатива за развој сеоског туризма у селу Планиница, општина Зајечар
М8.3.2. Архитектура позоришта
М8.3.3. Град будућности
М8.3.4. Дигитална анимација – курс 3
М8.3.5. Дрвене структуре
М8.3.6. Енглески за архитекте 3
М8.3.7. Интегрисано моделирање архитектонских објеката – Revit
М8.3.8. Осветљење у архитектури
М8.3.9. Реконструкција и санација објеката високоградње
М8.3.10. Текстура градских простора
М8.3.11. Технологије обнове зграда

М9. Мастер пројекат

М9.1. Методологија израде тезе

М9.2. Пројекат
М9.2.1. Ада Хуја – Активација дунавског приобаља
М9.2.2. Балкон уметности и водени трг. Хибридност + трансформација = нови градски пејсаж: архитектура у функцији редефиниције градских простора
М9.2.3. Вертикална екологија
М9.2.4. Градска ложа
М9.2.5. Дунав – трансевропски коридор, путничка лука на Ади Хуји са пратећим садржајима
М9.2.6. Еволуција и револуција – Природњачки музеј Ушће
М9.2.7. Epic-center – културно, едукативно, меморијални центар посвећен Београду
М9.2.8. Културни туризам: Туристички центар
М9.2.9. Кућа мост_савска новобеоградска обала и Мало ратно острво
М9.2.10. Модели инстант градова велике густине
М9.2.11. Нови градски епицентар – вишенаменски градски комплекс и објекат спектакла
М9.2.12. Полифункционални мултимедијални центар – Београд XXI. Истраживања могућих трансформација београдског приобаља
М9.2.13. Праг сна – Филхармонија – природно језгро Београда
М9.2.14. Приобаље Београдског сајма
М9.2.15. Производни објекти кооперативних градских економија
М9.2.16. Пруга и град. Трансформација железничког коридора у нови градски пејсаж
М9.2.17. Савремени мултифункционални пословни објекат – изазови савремених технологија и материјала
М9.2.18. Савремени простор (музеја) савремене уметности. Пројекат проширења Музеја савремене уметности, Ушће, Нови Београд
М9.2.19. Спа центар
М9.2.20. Традиција вс. Иновација
М9.2.21. Туристичко услужни вишенаменски садржаји у београдским приобалним ареалима
М9.2.22. Урбана регенерација Савамале – оживљавање приобаља
М9.2.23. Urban(re)mix – Бродоградилиште Београд
М9.2.24. C°ntinuity_музеј неолитске цивилизације у Винчи