УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ
Моле се студенти да ОБАВЕЗНО провере на сервису еСтудент да ли имају прокњижење оцене за све пложене испите и провере списак пријављених предмете за Септембарски испитни рок. Евентуална неслагања пријавити студенсткој служби до 15.08.2015. од 10.00 – 11.00 сати.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ
Студенти који нису измирили доспеле рате школарине се не налазе на списковима за полагање и немају право полагања испита у Септембарском року. Како би студенти имали право да полажу испите у Септембарском року неопходно је да достве доказ о уплати Студенсткој служби до 15.08.2015. до 11.00 сати. Уплату извршити искључиво према Упутству датом на сервису еСтудент. На уплатиници уписати модел и лични позив на број, преузете са личног налога на еСтудент сервису.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ
Студенти који желе да пониште оцену и полажу испит у првом наредном року, неопходно је да дођу у Студентску службу како би пријавили исти.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПОНИШТАВАЈУ ИСПИТ
За поништавање испита и пријаву истог у септембарском испитном року, неопходно је попунити формулар и поднети га Студентској служби Факултета до 15. јула 2015. године.
Формулар пријаве можете преузети ОВДЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПОНИШТАВАЈУ ИСПИТ
Извод из Статута
Члан 93 Статута Архитектонског факултета

  1. Студент који није задовољан оценом, стеченом након положеног испита, може је поништити, ито само једном на једном студијском предмету.
  2. Поништавање оцене врши се поновним изласком на испит у првом наредном испитном року.
  3. Студенту се у случају из става 1. и 2. овог члана признаје оцена са поновљеног полагања.

Информације за 2014/15

Термински план наставе за академску 2014/2015.

Распоред наставе – Јесењи семестар за академску 2014/2015.

Распоред наставе – Пролећни семестар за академску 2014/2015.

Заузеће сала по данима – Јесењи семестар за академску 2014/2015.

Услови и начин рангирања студената приликом уписа наредне године студирања 2014/15

Образац ШВ-20 (Статистички извештај о упису студента) ОБРАЗАЦ МОРА БИТИ ОДШТАМПАН ДВОСТРАНО!

Условни модули за упис у II годину ОАС Архитектура 2014/2015.

Условни модули за упис у III годину ОАС Архитектура 2014/2015.

Условни модули за упис у II годину МАС Архитектура 2014/2015.

Условни модули за упис у II годину МАС Интегрални урбанизам 2014/2015.

Критеријуми за избор студио пројекта и изборних предметајесењи семестар

Критеријуми за избор студио пројекта и изборних предметапролећни семестар


Одлука о висини школарине за школску 2014/15

Одлука о броју испитних рокова у школској 2014/15

Одлука о изједначавању испита за II и III годину Основних академских студија – Архитектура и Мастер академских студија – Архитектура

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ СТУДЕНТСКОГ КРЕДИТА
Корисници студентског кредита могу преузети чекове за месец мај до 08.07.2015. и за месец јун до 31.07.2015. у Студентској служби.

СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ/СТИПЕНДИЈА 20.02.2015.

Коначне ранг листе студената којима је одобрен студентски кредит/стипендија у школској 2014/2015. години:
Коначна ранг листа студената за кредит у 2014/15.
Коначна ранг листа студената за стипендије у 2014/15.

Студентске стипендије се исплаћују путем текућег рачуна корисника, отвореног у УниЦредит банци.
Корисници студентског кредита који немају менично покриће (НемаМП) предају Студентској служби до 13.03.2015. године следећа документа:

1) Образац бр.6 – Изјава жиранта (преузети у Студентској служби),
2) Меницу и
3) Копију/очитану чиповану личну карту жиранта.

Корисници студентског кредита могу преузети чекове за месец новембар/децембар до 23.03.2015. године.

СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ/СТИПЕНДИЈА
Предлог листе кандидата за школску 2014/2015. годину
документоване приговоре на предлог листе предати студентској служби до 12.01.2015. године. 26.12.2014.

Допуна предлога листе 26.12.2014.

Коначне ранг листе за дом, за студенте виших година студија – школска 2014/15. година на адреси: http://sc.rs/sc/stariji_liste/starijiIndex.php

Пријавно-бодовне листе по школском и материјалном услову студената првог, другог и трећег степена академских студија који су конкурисали за дом у школској 2014/15. години:
2014/15 ОАСА листа – девојке + 2014/15 ОАСА листа – мушкарци + 2014/15 МАСА листа – девојке + 2014/15 МАСА листа – мушкарци

Усаглашавања и еквиваленције студијских програма

Све информације о усаглашавању и реализацији студијских програма и еквивалентности положених испита по различитим студијским програмима можете наћи овде:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет > О факултету > Документи > Одлуке

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПЛАТИ ШКОЛАРИНЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ
Обавештавају се студенти који у школској 2014/15. години уписују прву годину Мастер академских студија на студијским програмима: Архитектура, Интегрални урбанизам и Унутрашња архитектура, у статусу самофинансирајућих студената, да приликом уписа уплаћују део школарине у висини од 20.000,00 динара.

НАЛОЗИ НА АРХ.ПОРТАЛУ ЗА ПРВУ ГОДИНУ ОАС И ИАС

Обавештавају се студенти прве године основних и интегрисаних академских студија да су им формирани налози на Арх.Порталу. Као username студент уноси број индекса (нпр. 2014/11001), док је иницијални password матични број из личне карте (односно број пасоша, за стране студенте).

НАЛОЗИ НА АРХ.ПОРТАЛУ ЗА ПРВУ ГОДИНУ МАС

Обавештавају се студенти прве године мастер академских студија свих студијских програма да су им формирани налози на Арх.Порталу. Као username студент уноси број индекса (нпр. 2014/21001), док је иницијални password матични број из личне карте (односно број пасоша, за стране студенте).