УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

М1. Опште наставне области – друштвено-хуманистичке науке

М1.1. Историја и теорија урбанизма

М2. Опште наставне области – уметност

М2.1. Историја и теорија архитектуре

М3. Опште наставне области – техничко-технолошке науке

М3.1. Савремене технологије у пројектовању и грађењу

М4. Пројекат 1

М4.1. Студио
М4.1.1. Архитектонско-урбанистички пројекат ревитализације простора средњовековног града Рама и његове околине
М4.1.2. Флексибилан градски простор
М4.1.3. Тип 1: Креирање склопова и амбијената у природном окружењу Тип 2: Социјално становање
М4.1.4. Вишенаменски простор на локацији Луке Београд
М4.1.5. URBANLAB – Обликовање будућности РЕ-ДИЗАЈН целине на Врачару
М4.1.6. Гаража²
М4.1.7. Ремоделација градског блока / програмска промена
М4.1.8. Пројектовање и реализација стамбених и пословних објеката намењених тржишту у централним деловима Београда
М4.1.9. Архитектонско-урбанистички пројекат спортско-пословног објекта у Београду
М4.1.10. Мултифункционални објекти на локацији Старог млина у улици Војводе Мишића
М4.1.11. Апартмански комплекс – Конаци – дрвене куће
М4.1.12. ТР(А)Г Медитерана
М4.1.13. Социјално становање
М4.1.14. Социјално становање
М4.1.15. Вишеспратни стамбени објекат

М4.2. Семинар 1 – Животна средина
М4.2.1. Социјално становање – сарадња сва три департмана
М4.2.2. Јавни простори и садржаји
М4.2.3. Животна средина
М4.2.4. Приватни објекти и простори
М4.2.5. Технологија и реализација
М4.2.6. Креирање и обликовање у природном окружењу

М4.3. Семинар 2 – Становање
М4.3.1. Социјално становање – сарадња сва три департмана
М4.3.2. Јавни простори и садржаји
М4.3.3. Животна средина
М4.3.4. Приватни објекти и простори
М4.3.5. Технологија и реализација
М4.3.6. Креирање и обликовање у природном окружењу

М4.4. Семинар 3
М4.4.1. Социјално становање – сарадња сва три департмана
М4.4.2. Јавни простори и садржаји
М4.4.3. Животна средина
М4.4.4. Приватни објекти и простори
М4.4.5. Технологија и реализација
М4.4.6. Креирање и обликовање у природном окружењу

М5. Пројекат 1 – усмерење 1 (А, У, АТ)

М5.1. Студио

М5А.1 Архитектура
М5А.1.1. Вишенаменски простор на локацији Луке Београд
М5А.1.2. Архитектура давања – Реконструкција и доградња ОШ “Сава Ковачевић” на Врачару, Београд
М5А.1.3. Recycle bin_просторно-програмска рециклажа: архитектонско-урбанистички пројекат на Новом Београду / блок 41а
М5А.1.4. Београдски сајам и градски пејзаж
М5А.1.5. Барутана
М5А.1.6. Торањ (стари нови потенцијал)
М5А.1.7. Check In – Архитектура
М5А.1.8. Instant city – границе форме живота средње класе
М5А.1.9. Биротел – Пословно-смештајни објекат код Калемегдана (на Зереку)
М5А.1.10. Net-Working, савремени пословни објекти
М5А.1.11. И на небу и на земљи. Друштвена стварност данашње Србије и њени просторни изрази
М5А.1.12. Уже градско језгро –дистрибутивна урбана тежишта – места културе
М5А.1.13. Емоционално мапирање архитектуре
М5А.1.14. Барутана_простор алтернативне културе
М5А.1.15. Хотел у ужем градском језгру
М5А.1.16. Визиторско–едукативни центар у резервату природе – Засавица

М5У.1 Урбанизам
М5У.1.1. Град у граду III миленијума
М5У.1.2. Корак БББ (Бановог Брда Београдског) у Трећем Миленијуму
М5У.1.3.  Accessible Space

М5АТ.1 Архитектонске технологије
М5АТ.1.1. Мултифункционални центар на углу Макензијеве и Катанићеве улице у Београду
М5АТ.1.2. Градски хотел у Београду
М5АТ.1.3. Енергетски пословни објекат у градском ткиву Београда
М5АТ.1.4. Мали градски (пословни) хотел
М5АТ.1.5. Пројектовање у области конструктивних система – метаморфоза простора – објекти великог распона

М5.2. Семинар 1
М5.3. Семинар 2
М5.4. Семинар 3 (евентуално)
М5.5. Семинар 4

М6. Пројекат 2 – усмерење 2 (А, У, АТ)

М6.1. Студио

М6А.1 Архитектура
М6А.1.1. Архитектура за музику
М6А.1.2. Привремено – стално у архитектури: станице културе/информација
М6А.1.3. Обала која се мења_Креативни град
М6А.1.4. Социјално становање
М6А.1.5. Студентски центар техничких факултета
М6А.1.6. Пословно-трговачки апартмански комплекс
М6А.1.7. Испитивање могућности … Чардак ни на небу ни на земљи
М6А.1.8. Старо са новим: У урбаном амбијенту
М6А.1.9. Архитектонска метаморфоза градског ткива на потезу Цветни трг – Славија
М6А.1.10. Центар за модни дизајн – Fashion Station

М6У.1 Урбанизам
М6У.1.1. Стратегија просторног развоја насеља на левој обали Дунава
М6У.1.2. Концепт остварљиве визије

М6АТ.1 Архитектонске технологије
М6АТ.1.1. Изложбени павиљон
М6АТ.1.2. Студентски дом на Дорћолу
М6АТ.1.3. АРТ центар – Бетон хала, Београд
М6АТ.1.4. Пројектовање високог објекта

М6.2. Семинар 1
М6.2.1. Методе и технике планирања
М6.2.2. Планирање социјалног развоја
М6.2.3. Урбана економија
М6.2.4. Просторни и одрживи развој

М6.3. Семинар 2
М6.3.1. Методе и технике планирања
М6.3.2. Планирање социјалног развоја
М6.3.3. Урбана економија
М6.3.4. Просторни и одрживи развој

М6.4. Семинар 3 (евентуално)
М6.4.1. Методе и технике планирања
М6.4.2. Планирање социјалног развоја
М6.4.3. Урбана економија
М6.4.4. Просторни и одрживи развој

М6.5. Семинар 4 (евентуално)
М6.5.1. Методе и технике планирања
М6.5.2. Планирање социјалног развоја
М6.5.3. Урбана економија
М6.5.4. Просторни и одрживи развој

М7. Пројектантска радионица

М7.1. Радионица 1
М7.1.1. Непознати град
М7.1.2. Ренесанса и неоренесанса – Будимпешта у трећем миленијуму
М7.1.3. Urban wallpapers
М7.1.4. Ljubljana, Si
М7.1.5. Презентација у архитектури
М7.1.6. Параметарска форма
М7.1.7. Simply d.o.
М7.1.8. Истраживачка станица на Mесецу
М7.1.9. Макетарница – Моделарница
М7.1.10. Спортски објекат са тениским теренима
М7.1.11. Радионица 08: Сценографија, инсталација, интервенција у јавном простору

М7.2. Радионица 2
М7.2.1. Београдска Тврђава – недосањани континуитет града – Сановник континуитета Београдске Тврђаве
М7.2.2. XS – BIG IDEAS (BLUE)
М7.2.3. РЕ… – Ревитализација, Реконструкција, Регенерација, Реинтеграција, Реафирмација…
М7.2.4. АТМОСФЕРА САЈАМСКОГ ПРИОБАЉА, тематски паркови + ефемерни артефакти културе/уметности уз/на води
М7.2.5. Интернационални конкурс – ФАКРО кровни прозори – пројектовање архитектонских инсталација
М7.2.6. Жива мембрана Виминацијума / испод и изнад тла
М7.2.7. Град трећег миленијума
М7.2.8. CULTURE CLUB: Културолошко-архитектонска парафраза
М7.2.9. Студијско путовање у Лондон
М7.2.10. Студијско путовање: нови објекти дечјих и школских установа у Хрватској
М7.2.11. Ентеријер хотелске собе
М7.2.12. 18 Процеса
М7.2.13. Интерпретација доживљеног – природни резерват Засавица и град Сремска Митровица
М7.2.14. Concept Store Simply d.o.
М7.2.15. Емоционално мапирање архитектуре – Пословни апартмани у складу са брендом компаније
М7.2.16. Ентеријер хотелске смештајне јединице
М7.2.17. Живот је река / ревитализација приобаља код Београдског сајма

М7.3. Радионица 3
М7.3.1. Ефемерни објекти – артефакти културе/информација
М7.3.2. Град и култура у трансформацији – паралеле и контрасти: Београд-Ливерпул-Манчестер-Лондон-и/или по избору
М7.3.3. Сценарио развоја града
М7.3.4. Конкурс Trimo URBAN CRASH
М7.3.5. Студентски конкурс компаније Армстронг
М7.3.6. Trimo URBAN CRASH 2009 – студентски конкурс
М7.3.7. Радионица 08: Сценографија, инсталација, интервенција у јавном простору

М8. Изборни модул (студијско подручје)

М8.1. Изборни предмет 1
М8.1.1. Дигитална анимација – курс 1
М8.1.2. Античко наслеђе у региону
М8.1.3. Будућност града
М8.1.4. Генеричка истраживања 02
М8.1.5. Енглески језик за архитекте 1
М8.1.6. Основе симболичке и естетске комуникације у архитектури
М8.1.7. Савремене металне конструкције у архитектури
М8.1.8. Израда програма за димензионисање конструктивних елемената од армираног бетона, челика и дрвета у програмским пакетима Excel, Visual Basic и Tower
М8.1.9. Уметничка радионица 301
М8.1.10. Design and the City – Public Art and Public Space
М8.1.11. Архитектура и национални идентитет

М8.2. Изборни предмет 2
М8.2.1. Енглески језик за архитекте 2
М8.2.2. Архитектура у Србији у XIX и XX веку
М8.2.3. Град у глобализацији – трансформације, архитектура, значења
М8.2.4. Менаџмент урбане инфраструктуре
М8.2.5. Дигитална анимација – курс 2
М8.2.6. Генеричка истраживања 04
М8.2.7. Пројектовање у руралним подручјима 2
М8.2.8. Традиција и револуција – модерна архитектура средње Европе
М8.2.9. Реализација архитектонских објеката: актуелни проблеми, примена савремених технологија и грађевинских материјала
М8.2.10. Савремене фасаде и кровови
М8.2.11. Архитектура и индустријски дизајн: концепцијске везе
М8.2.12. Фотографија
М8.2.13. Уметничка радионица 301 – керамика
М8.2.14. Концептуална архитектура

М8.3. Изборни предмет 3
М8.3.1. Дигитална анимација – курс 3
М8.3.2. Осветљење у архитектури
М8.3.3. Дрвене структуре
М8.3.4. Портфолио
М8.3.5. Креативно писање
М8.3.6. Доступност за све – Access to All
М8.3.7. Уметност воде, светлости и звука
М8.3.8. Урбана природа

М9. Мастер пројекат

М9.1. Теза

М9.2. Пројекат
М9.2.1. Блок 69: Маргине и терминал
М9.2.2. Адаптивне Формације, Лука Београд
М9.2.3. Обнова и ревитализација
М9.2.4. Дијалектика спољашњег и унутрашњег простора. Интервенције у постојећем градском ткиву – “урбана акупунктура”
М9.2.5. Дизајнирање креативног града
М9.2.6. San Lorenzo (Рим, Италија) – Реактивација и реинтеграција урбане четврти
М9.2.7. Транс-тип / граница архитектонског контекста: Земун/Нови Београд
М9.2.8. Редефиниција градског простора: нови простори града и градски пејзаж
М9.2.9. Спортско-рекреативни објекти и пратећи садржаји у урбаном ткиву Београда
М9.2.10. Градски међупростори – скривени потенцијали урбане територије
М9.2.11. Испитивање могућности_Демаскирање_Ада Хуја
М9.2.12. Видин капија. Ревалоризација и реинтерпретација простора културног наслеђа у контексту савременог града.
М9.2.13. Туристичко-угоститељски објекат на Дунаву
М9.2.14. Седам традиција
М9.2.15. Трг Републике – Република трга
М9.2.16. ФОРМА ПРАТИ ФОРМУ: НЕСТАЈАЊЕ Аудиторијум / Концертна дворана / Опера / Конференцијска дворана / Амфитеатар
М9.2.17. Истраживање и пројекат: Аутентично у архитектури у условима транзиције
М9.2.18. Празнина – Нова јавна шанса
М9.2.19. Шопинг и град
М9.2.20. Zero Architecture – просторна трансформација функције
М9.2.21. Нови садржаји уз Саву. Програмско-просторна реурбанизација приобалног потеза од пристаништа до Куле Небојша
М9.2.22. Објекат културе – ремоделација, реконструкција и пренамена
М9.2.23. Дистрикти културе
М9.2.24. Интегрисани простори пословања – архитектура, екологија
М9.2.25. Светлост као допринос значају и утицају архитектуре
М9.2.26. Позориште у Београду
М9.2.27. Public Art & Public Space – уметност у јавним градским просторима
М9.2.28. Туристичко-рекреативни садржаји на територији Србије
М9.2.29. Ревалоризација средњевековног утврђеног Голубачког града као туристичког центра
М9.2.30. Архитектура и култура / просторно програмске екстензије
М9.2.31. Здравствени објекти – Клинички центар Београд
М9.2.32. Туристичко–услужно–комерцијални садржаји уз путне коридоре
М9.2.33. Реконструкција у градском простору
М9.2.34. Савремени градски блок. Савремене урбанистичко архитектонске тежње
М9.2.35. Метаморфоза простора