УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

М1. Опште наставне области – друштвено-хуманистичке науке
М1.1. Историја и теорија урбанизма

М2. Опште наставне области – уметност
М2.1. Историја и теорија архитектуре

М3. Опште наставне области – техничко-технолошке науке
М3.1. Савремене технологије у пројектовању и грађењу

М5. Пројекат 1 – усмерење 1 (А, У, АТ)
М5.1. Студио
М5А.1 Архитектура
М5А.1.1. Косанчићев венац – средиште културе
М5А.1.2. Простор намењен садржајима културе – активан простор
М5А.1.3. Истраживачки пројекат Бела Ноћ* у Београду
М5А.1.4. АнтиТипологија 1 – Вишенаменски простор на локација Палилулске Пијаце у Београду
М5А.1.5. Медијатека / центар за учење / програмска промена
М5А.1.6. Центар за савремену уметност – Фабрика уметности 24/7
М5А.1.7. Култура и туризам
М5А.1.8. Испитивање могућности…
М5А.1.9. КУЛТУРА И ГРАД_ведута култура на Сави
М5А.1.10. Природњачки музеј на Малом ратном острву
М5А.1.11. Култура и град – Парк Културе 

М5У.1 Урбанизам
М5У.1. (Р)еволуција београдског приобаља

М5АТ.1 Архитектонске технологије
М5АТ.1.1. Пројектовање у области конструктивних система – метаморфоза простора применом објеката великих распона
М5АТ.1.2. Вила са базеном
М5АТ.1.3. Интерполација енергетски ефикасних објеката у градском ткиву
М5АТ.1.4. Музеј архитектуре са студентским радионицама на локацији

М5.2. Семинар 1
М5.2.1. Савремена архитектура

М5.3. Семинар 2
М5.4. Семинар 3 (евентуално)
М5.5. Семинар 4 (евентуално)

М6. Пројекат 2 – усмерење 2 (А, У, АТ)
М6.1. Студио
М6А.1 Архитектура
М6У.1 Урбанизам
М6АТ.1 Архитектонске технологије
М6.2. Семинар 1
М6.3. Семинар 2

М6.4. Семинар 3
М6.5. Семинар 4

М7. Пројектантска радионица
М7.1. Радионица 1
М7.2. Радионица 2
М7.3. Радионица 3

М8. Изборни модул (студијско подручје)
М8.1. Изборни предмет 1
М8.1.1.Енглески језик за архитекте 1 (ЕА1)
М8.1.2. Уметничка радионица
М8.1.3. Мултидисциплинарност и ликовне форме
М8.1.4. Математички апарат у конструктивним системима
М8.1.5. Уметност у јавним градским просторима – PublicArtPublicSpace
М8.1.6. Електронска комуникација у архитектури

М8.2. Изборни предмет 2
М8.2.1. Енглески језик за архитекте 2 (ЕА2)
М8.2.2. Уметничка радионица – Уметност воде, светлости и звука
М8.2.3. Комуникације и град
М8.2.4. Савремена урбана кућа
М8.2.5. Физика зграда
М8.2.6. Принципи биоклиматског пројектовања
М8.2.7. Демилитаризација простора (шифра предмета М48)
М8.2.8. Савремене фасаде и кровови
М8.2.9. Санација, адаптација и реконструкција објеката у оквиру комплекса
М8.2.10. Архитектура у Србији у XIX и XX веку
М8.2.11. Уметничка радионица
М8.2.12. Концептуална архитектура
М8.2.13. Будућност града
М8.2.14. Истраживање локације
М8.2.15. Моделовање урбаних система
М8.2.16. Просторна композиција града
М8.2.17. Графичка идентификација

М8.3. Изборни предмет 3

М9. Мастер пројекат
М9.1. Теза
М9.2. Пројекат