UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Istraživač saradnik

Departman za urbanizam

Broj kabineta:

Uža naučna oblast:
urbanizam i prostorno planiranje

Oblasti istraživanja:
urbanističko projektovanje i planiranje, održivo planiranje gradova, urbane tehnologije

Višnja Sretović Brković (1981) je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2007), gde je 2009. godine upisala doktorske akademske studije. Od tada se aktivno bavi naučno-istraživačkim radom i učestvuje u nastavi na Departmanu za urbanizam na osnovnim i master studijama.

Svoja istraživanja sprovodi u oblasti urbanističkog planiranja i projektovanja, planiranja održivih gradova i urbanih tehnologija u okviru projekta Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti naselja i klimatske promene-međusobni uticaji (PP1 – Promena klime kao činilac prostornog razvoja naselja, prirodnog predela i pejzaža) koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Kao autor i koautor objavila je veliki broj naučnih radova u međunarodnim i nacionalnim monografijama, časopisima i zbornicima sa konferencija.

Učestvuje i izlaže radove na brojnim međunarodnim konferencijama i radionicama (ISOCARP YPP, RESPAG, ICAUD, Places and Technologies, SSPCR itd.) Tokom karijere svoja iskustva upotpunjuje u praksi, kroz projektovanje, vođenje i realizaciju objekata (2007-2011). Dobitnik je godišnje nagrade Privredne komore grada Beograda za diplomski rad na temu Golf kompleks Čukarica.