UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 249

Uža naučna (umetnička) oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
arhitektonsko projektovanje, savremena arhitektura, zajednički prostori stambenih zgrada, kultura organizacija i psihologija rada u oblasti arhitektonskog projektovanja, procesa izvođenja i planiranja razvoja stanovanja.

Nikola Milanović (1989), diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2013), trenutno je student doktorskih akademskih studija i radi u nastavi u zvanju asistenta od 2016. godine na Departmanu za arhitekturu.

Bavi se naučno-istraživačkim i stručno-umetničkim radom u oblasti projektovanja i savremene arhitekture. Kao doktorant angažovan je na projektu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije: Istraživanje i sistematizacija stambene izgradnje u Srbiji u kontekstu globalizacije i evropskih integracija u cilju unapređenja kvaliteta i standarda stanovanja (od 2018). Autor je više radova koji su izlagani na međunarodnim naučnim konferencijama. Aktivan je u sprovođenju većeg broja naučnih konferencija i angažovan je kao član organizacionih odbora. U stručno-umetničkom polju deluje kroz rad arhitektonskog studija URED (2013) koji okuplja tim projektanata i istraživača mlađe generacije. Pored arhitektonskog projektovanja, kao odgovorni projektant radi na poslovima organizacije i rukovođenja projekata i vršenjem stručnog nadzora u toku gradnje objekata. Učestvovao je na arhitektonsko-urbanističkim konkursima, brojnim izložbama, radionicama i drugim aktivnostima koje imaju za cilj doprinos akademskoj i široj zajednici.

Kao autor ili deo autorskog tima, dobitnik je više nagrada na arhitektonsko-urbanističkim konkursima i ostvario je zapažene rezultate na nacionalnim i međunarodnim izložbama za realizovane projekte, od kojih su najistaknutiji Nagrada za realizovani objekat arhitekata do 40 godina za projekat C6 – Collective Housing (Kragujevac, Serbia) na VIII Minsk International Biennale of Young Architects „LEONARDO 2019“; finalista Archdaily – Building of the Year Award 2016 u selekciji najboljih pet projekata u kategoriji Revitalizacije za projekat Impact Hub Belgrade; Priznanje 38. Salona u kategoriji Arhitektura za realizovano delo Primus centar u Kragujevcu (2016); Priznanje Inženjerske komore za najuspešniji projekat u kategoriji arhitekata do 35. godina na Danima arhitekture Kragujevac 2015 za projekat Primus centar u Kragujevcu.

Predstavnik je nominacionog žirija na teritoriji Srbije i Crne Gore, za evropsku nagradu ECOLA (2019). Angažovan je u radu Komisije za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta u postupku samovrednovanja Arhitektonskog fakulteta (2018/2019). Član je Inženjerske komore Srbije od 2016.

http://www.uredstudio.com