UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 249

Uža naučna oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Vanja Panić (Zadar, 1974), diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1999. godine sa prosečnom ocenom 8.35 na studijama i ocenom 10 na diplomskom radu, nakon čega upisuje magistarske studije – kurs AUP školske 1999/2000. godine. Nakon završenih dvogodišnjih studija, odbranio je magistarsku tezu pod naslovom: Afirmacija principa moderne arhitekture i specifičnosti njihove primene u Srbiji na primeru javnih objekata arhitekte Milana Zlokovića, 2010. godine za koju je dobio Nagradu Milorad Macura IAUS-a kao najbolji magistarski rad u 2010. godini iz oblasti arhitekture i urbanizma, a potom i doktorsku disertaciju pod naslovom: Načela Moderne na javnim objektima u Beogradu, period 1918-1941.

Autor je dve knjige u izdanju Arhitektonskog fakulteta u Beogradu: monografije pod naslovom Milan Zloković – Afirmacija modernizma, objavljene 2011. godine i Kultura i grad (monografije radova studenata master studija) sa prof. Zoranom Lazovićem, objavljene 2008. godine.

Zaposlen od 2001. godine na mestu asistenta-pripravnika na Katedri za arhitektonsko i urbanističko projektovanje, odnosno asistenta na Departmanu za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Beogradu od 2010. godine. Učestvuje u segmentima nastave na osnovnim studijama: Projektovanje 1, Prostor i oblik, Elementi projektovanja, Studio projekat 1 – Arhitektura i na diplomskim Master studijama: Master Studio projekti: M4, M5A i M6A, Seminar M5.2, moduli M7.2 i M7.3 – Radionica.

Kao autor je izlagao na međunarodnim konferencijama u Ankoni 2012, Talinu 2011, Varni 2011, 2010. i 2009. godine, sa kojih ima: 4 naučna članaka u monografijama od međunarodnog značaja i 3 objavljena u domaćim monografijama u sklopu naučno-istraživačkog projekta.

Član je projektantskog studija C02Architects sa arhitektom Aleksandrom Kneževićem od 2003. Profesionalno i autorski sarađuje na projektovanju i realizaciji objekata u arhitektonskim biroima: Zenit inženjering Beograd, arhitekte Mustafe Musića i Datong Enterprises Moskva, arhitekte Milorada Kneževića. Koautor je dva izvedena stambeno-poslovna objekta u Beogradu, kao i autor, odnosno koautor 40 domaćih i međunarodnih konkursa na kojima osvaja 8 nagrada od kojih izdvajamo: 1. nagradu na konkursu za Trg-pijacu Kalenić, 2009; 3. nagradu na Međunarodnom arhitektonskom konkursu za Muzej savremene umetnosti u Novom Sadu, 2007, objavljenog u arhitektonskom časopisu A10; 1. nagradu na Konkursu za Poslovno-stambeni kompleks GTC u Bloku 19a na Novom Beogradu, 2005, 3. nagradu na Konkursu za poslovni objekat Novosadske banke u Novom Sadu, 2001. Boravio je i radio u biroima u Barseloni i Moskvi.

U timu je pripremao više izložbi radova nastavnika, saradnika i studenata arhitekture, a izlagao je na više tematskih izložbi u zemlji i inostranstvu od kojih izdvajamo: Bijenale Arhitekture u Pragu 2007. i 2011; Saloni arhitekture u Beogradu i Novom Sadu; Izložbe Katedre za projektovanje Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.