UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 011

Uža naučna oblast:
urbanizam i prostorno planiranje

Oblasti istraživanja:
urbanističko projektovanje i planiranje;
urbane studije, studije rekreacije i turizma

Jelena Živković (1967) je diplomirala (1993) i magistrirala (2000) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Bila je gostujući nastavnik na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu (2008-2010) i učestvovala je u nastavi na Arhitektonskom fakultetu Ludovico Quaroni u Rimu (2010) u okviru projekta Basileus.

Jedan je od rukovodilaca međunarodnog edukativnog interdisciplinarnog programa Public Art & Public Space koji je višestruko nagrađivan i predstavljen u okviru European Archive of Urban Public Space. Mentor je studentskih i diplomskih radova koji su nagrađeni najznačajnijim nacionalnim i regionalnim nagradama: Nagrada Grada Beograda za stvaralaštvo mladih (2007), Nagrada Univerziteta u Beogradu (2006/2007), Nagrada za diplomski rad Privredne komore (2006. i 2010), Prva nagrada Urbanističkog salona (1997, 2003, 2006), Trimo nagrada (2010).

Oblasti njenog naučnog, stručnog i nastavnog rada obuhvataju: teoriju urbanog dizajna, planiranje otvorenih i rekreativnih prostora, ekološki urbanizam, umetnost u javnim prostorima. Učestvovala je na više nacionalnih i međunarodnih naučnih i istraživačkih projekata i rezultate publikovala u preko 50 članaka, radova sa konferencija i poglavlja u monografijama. Trenutno je uključena u projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene – međusobni uticaji. Kao ekspert za planiranje otvorenih prostora bila je član Nacionalnog ekspertskog tima za Evropsku konvenciju o predelima, i učestvovala je u izradi Strategije prostornog razvoja i Prostornog plana Republike Srbije. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za naučni i stručni rad.

Koautor je knjige Public art and Placemaking / Umetnost i kreiranje mesta: studija slučaja Gradska opština Stari grad (2008, sa Z. Đukanović) i kourednik publikacija Citta, Fiumi, Margini Fluviali – Roma Belgrado (2008, sa Z. Đukanović, R. Cherubini) i Multitasking – Public Space 4 Public Art (2008, sa Z. Đukanović, A. Bobić).