UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 341

Uža naučna oblast:
vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika

Oblasti istraživanja:
vizuelna istraživanja i grafičke komunikacije

Dušan M. Stanisavljević rođen u Beogradu 6. novembra 1955 godine, završio osnovnu školu Vlada Aksentijević, maturirao u Prvoj beogradskoj gimnaziji i diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom Urbani redizajn Beograda. Na istom fakultetu završio Specijalističke poslediplomske studije iz oblasti Arhitektonska grafika i odbranio specijalistički rad na temu Grafičko predstavljanje oblika u prostoru. Završio Magistarske studije iz oblasti Grafički dizajn na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i odbranio magistarski rad na temu Humani dizajn.

Član je Dizajn sekcije Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS).

Vanredni profesor na Deparmanu za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu biran za oblast Vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika. Od 2001 rukovodi nastavom u organizaciji Kabineta za vizuelne komunikacije 341.

• Stručna nadmetanja: 12 nagrada na javnim konkursima
• Izlagačke aktivnosti: 6 samostalnih i 38 grupnih izložbi
• Umetnički radovi: preko 2000 radova iz oblasti grafičkog dizajna
• Pisani stručni radovi: Dvadesetak studija, priručnika, udžbenika i monografija
• 133 publikovana umetnička rada

Izborna zvanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu:
• Stručni saradnik (1994)
• Viši stručni saradnik (2000)
• Docent (2001)
• Vanredni profesor (2006)

Pokretanje novih nastavnih programa na Arhitektonskom fakulteta:
• Vizuelna istraživanja (2005/06)
• Arhitektonska grafika (2005/06)
• 3D Vizuelne komunikacije AG (2005/06)
• Portfolio (2007/8)
• Grafička identifikacija (2008/09)
• Total Design(2009/10)
• Urbane minijature (2012/13)
• Transformacija grafičke forme (2014/15)
• Grafička signalizacija (2014/15)

Važniji pisani radovi namenjeni studentima Arhitekture:
• Grafičko predstavljanje oblika u prostoru (72 strane), Beograd 2000
• Priručnik za izvođenje vežbi na predmetu Arhitektonsko crtanje (55 strana), Beograd 2002
• 2Ddesign (70 strana), Beograd 2005, ISBN 86-80095-75-3
• Grafički priručnik (43 strane), Beograd 2005, ISBN 86-80095-78-8