UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 349

Uža naučna oblast:
arhitektonsko projektovanje

Oblasti istraživanja:
metodologija arhitektonskog projektovanja i teorija arhitekture

Miloš Kostić (1990) je završio Osnovne akademske i Master akademske studije Arhitektura na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, gde upisuje doktorske akademske studije 2014.godine.

Aktivno učestvuje u nastavi na Departmanu za Arhitekturu Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta od 2013. godine. Kao stipendista doktorand angažovan na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja tokom 2016. godine, da bi u zvanje asistenta za užu naučno odnosno umetničku oblast Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura bio izabran 2017.godine.

Nagrađivan je na arhitektonsko-urbanističkim konkursima, samostalno i u okviru studija MITAarh i Re:act. Izlagao na nekoliko nacionalnih i internacionalnih izložbi, od kojih se posebno izdvajaju: Međunarodni Treći Balkanski Arhitektonski Bijenale 2017 godine, Malta Design week 2014 u okviru grupne izložbe Almost Transparent Blue, izlaganje studentskih i autorskih projekata na 36. Međunarodni Salonu arhitekture u Beogradu (2014), 37. Međunarodni Salonu arhitekture u Beogradu (2015), 38. Međunarodni Salonu arhitekture u Beogradu (2016).

Stručnu praksu obavljao je u Istanbulu tokom 2013. godine, u okviru internacionalnog biroa Sorgun Mimarlik. U svom profesionalnom radu bavi se metodologijom arhitektonskog projektovanja i teorijom arhitekture. Podjednako se bavi naučno-istraživačkim radom i projektovanjem, prezentovao je svoje radove iz oblasti arhitektonske teorije na više naučnih skupova. Dobitniik je stipendije Nobelovog centra za mir (2015) i Telenor grupe za predstavljanje Srbije na Forumu mladih u Oslu, baveći se temom unapređenja tradicionalnog sistema obrazovanja kroz upotrebu digitalnih tehnologija.

http://miloskostic.tumblr.com/