UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 252

Uža naučna oblast:
Arhitektonsko i urbanističko projektovanje

Oblasti istraživanja:
teorija arhitekture, teorija enterijera, arhitektonsko projektovanje, projektovanje enterijera

Milena Kordić (1975) diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kom je 2009. godine magistrira radom pod nazivom Pojava međuprostora: arhitektonska koncepcija odnosa između unutrašnjosti i spoljašnjosti za koji dobija nagradu Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije. Doktorske studije Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu završila je odbranom disertacije pod nazivom Modeli kontinuiteta: Epistemologija projektovanja unutrašnjeg prostora, 2014. godine.

Naučni i istraživački rad pozicionira u oblastima teorije arhitekture, metodologije projektovanja i filozofije arhitekture sa posebnim interesovanjem za probleme arhitektonskog delovanja u unutrašnjem prostoru. Autor je monografije Međuprostor (Beograd: Zadužbina Andrejević, 2012) i više naučnih radova koji su objavljivani u naučnim časopisima i izlagani na međunarodnim naučnim konferencijama.

Pored naučnog i pedagoškog rada, bavi se stručnim radom u oblasti arhitektonsko-urbanističkog projektovanja. Redovno učestvuje na nacionalnim i internacionalnim konkursima, na kojima dobija više nagrada i priznanja (među kojima su tri druge nagrade na Otvorenom konkursu za Tri centralna trga u Beogradu (2015), Međunarodnom konkursu za Rekonstrukciju i dogradnju Narodnog muzeja u Beogradu (2010) i Međunarodnom konkursu za Gradsku galeriju na Trgu Republike u Beogradu (2004)…). Autor je nekoliko izvedenih objekata (Aneks Biblioteke u Šapcu, Vila Monte del Sol u Herceg Novom, Stambeni objekat u Miklošićevoj ulici u Beogradu…) i većeg broja enterijera (Restoran Green City u okviru poslovnog centra Airport City na Novom Beogradu, klub-restoran Le Garage, ul. Kraljice Natalije, Beograd i nekoliko stambenih enterijera u Beogradu, Parizu i Berlinu…).

Stručne radove izlagala je na više nacionalnih i internacionalnih arhitektonskih izložbi, a koautor je više nacionalnih i dve međunarodne izložbe studentskih radova. Profesionalno iskustvo sticala je u arhitektonskim studijima u Beogradu i Brazilu, a od 2004. godine vodi samostalnu projektantsku praksu.