UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Redovni profesor

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 302

Uža naučna oblast:
vizuelne umetnosti

Oblasti istraživanja:
vizuelne umetnosti

Mariela Cvetić, umetnica i teoretičarka umetnosti. Diplomirala je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1989) i na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo (1992), gde je i magistrirala (1995). Doktorirala je na Interdisciplinarnim doktorskim studijama Teorije umetnosti i medija Univerziteta umetnosti u Beogradu sa temom doktorskog rada Psihoanalitičke teorije prostora: Frojdov pojam Das Unheimliche u vizuelnim umetnostima.

 

U svojoj umetničkoj praksi i teoretskom radu istražuje odnos subjekta i prostora. Autorka je velikog broja samostalnih i grupnih izložbi, u zemlji i inostranstvu, kao i izložbi studenata Arhitektonskog fakulteta. Član je tima koji je reprezentovao Republiku Srbiju na 11. Venecijanskom bijenalu arhitekture 2008. godine. Objavila je knjige Das Unheimliche: psihoanalitičke i kulturalne teorije prostora (Beograd, 2011), Umetnikova knjiga/The Artist’s Book (Beograd, 2014), i više poglavlja u monografijama. Učestvovala u radu velikog broja konferencija.

www.marielacvetic.com

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Cveti%C4%87%2C+Mariela