UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 341

Uža naučna oblast:
vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika

Oblasti istraživanja:
vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika; arhitektura i film; arhitektura i scenografija

Dušan Popović je rođen 1991. godine u Loznici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Krupnju. Osnovne akademske studije arhitekture završio je 2013. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, a potom i Master akademske studije 2015. godine, kao prvi u generaciji, tezom i projektom na temu Grad scenskog iskustva: Krupanj – filmski grad (mentor: prof. dr Eva Vaništa Lazarević). Na istom fakultetu je 2015. godine upisao Doktorske akademske studije arhitekture.

U nastavi je angažovan od 2014. godine u svojstvu demonstratora na predmetima Vizuelna istraživanja, Arhitektonska grafika, 3D vizuelne komunikacije, Transformacija grafičke forme, a 2016. godine je izabran u zvanje asistenta za užu naučnu, odnosno umetničku oblast Vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika na Departmanu za arhitekturu.

Njegovi radovi su izlagani na izložbama najboljih studentskih radova na predmetima Vizuelna istraživanja (2010, Profil prijatelja), Arhitektonska grafika (2011, Modularna analiza), 3D vizuelne komunikacije (2011, Prostorni odnosi, serija fotografija), Urbane minijature (2013. Kvake!, brošura; 2013. Kvaka! 3D prezentacioni pano), Grafička identifikacija (2013. Analiza vizuelnog identiteta: Citroen, prezentacioni pano; 2013. DP, monogram; 2013. Mimo Protokola, logo benda), a za vreme demonstratorskog angažovanja i sam je bio jedan od autora izložbi. Više puta je njegov autorski rad publikovan i prezentovan na javnom servisu. Pored grafičkog dizajna, gaji interesovanja za sferu filma, filmske režije i arhitekturu scenografije, kao i fotografije, poezije i proze. Permanentno polje istraživanja i interesovanja predstavlja i muzika, a ujedno je frontmen, tekstopisac, kompozitor i gitarista pankrok benda Mimo Protokola.