UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 305

Uža naučna oblast:
urbanizam

Oblasti istraživanja:
urbanističko planiranje; urbanističko projektovanje; arhitektonsko projektovanje; istraživanje grada u kontekstu teorije javnog izbora; edukacija u oblasti urbanizma i arhitekture

Vladimir Mihajlov, dipl.inž.arh. (1976) diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine, sa radom Rekonstrukcija napuštene fabrike alkohola i špiritusa u ulici Brigadira Ristića u Zrenjaninu. Na istom fakultetu stekao je diplomu magistra nauka u junu 2007. godine, sa radom Kriterijumi i indikatori održivosti urbane reciklaže (mentor doc. dr Vladimir Milić), a titulu doktora nauka radom pod nazivom Mesto evaluacije u procesu urbanističkog planiranja odbranio je u junu 2011. godine (mentor prof. dr Nada Bajec).

Prvobitno profesionalno iskustvo stekao je u Centru za planiranje urbanog razvoja u Beogradu (CEP, od 2003-2006), gde je kao saradnik učestvovao na više regulacionih planova (tri PDR-a u Bulevaru kralja Aleksandra, PDR Stadion Partizan, DUP Baošići), arhitektonsko-urbanističkih projekata (UP Slobodna zona Beograd, UP poslovnog kompleksa Kuhne & Nagel, UP carinskog skladišta kompanije Sion Sion), saobraćajnih i urbanističkih analiza (Analiza efekata proširenja profila Ul. Milana Rakića i Mite Ružića).

U Projmetal inženjeringu (2007-2008) se kao projektant bavio razradom idejnih i glavnih projekata (Tržni centar Trošarina, rekonstrukcija fabrike kartona Zelengora, rekonstrukcija upravne zgrade Veterinarskog zavoda Zemun, rekonstrukcija vila u Ul. Miloša Savčića 4 i 6 na Dedinju i rekonstrukcija RK Beograd), a potom analizom investicionih lokacija (Analiza opravdanosti adaptacije Poslovnog objekta u Cvijićevoj br. 22), saradnjom sa Sekretarijatima Gradske uprave i koordinacijom radova na projektima rekonstrukcije dobara od izuzetnog značaja (delovi Kalemegdanske tvrđave). U ovoj firmi bio je i član radnog tima za izradu Strateške procene uticaja realizacije objekata na životnu sredinu za poslovnu zgradu Verano Invest-a u Bloku 23 na Novom Beogradu.

Vladimir Mihajlov ima 11 godina iskustva u nastavi na Arhitektonskom fakultetu, na predmetima Građena sredina, Urbana struktura, Studio projekat urbanizam, Uvod u urbanističko planiranje, Istorija i teorija urbanizma, Studio projekat – sinteza, Održive urbane zajednice, Urbanističko projektovanje stambenih celina. Kao docent, pored Studio projekata, vodi i dva izborna predmeta (Arhitektura ili revolucija, i Gradski eksperiment). Kao član komisija učestvuje u odbranama završnih master radova na master akademskim studijama. U svojstvu mentora učestvovao je na više studentskih konkursa, izložbi i radionica (ASK Ljubljana, EUROPA NOSTRA Cultural Heritage Workshop, Trans Europe Halles, Komunikacije, Dani Orisa i dr.).

Učestvovao je u tri naučno-istraživačka projekta, a trenutno je angažovan u jednom. Objavio je radove u međunarodnim časopisima sa Thomson Reuters SCI liste: Sustainability (2017), METU Journal of the Faculty of Architecture (2016), i u časopisu Sociologija i prostor (2009). Izlagao je radove na međunarodnim skupovima kao što su Places and Technologies, European Cultural Heritage Summit. Autor je mnogobrojnih radova u monografijama, časopisima i zbornicima konferencija nacionalnog značaja. 2016. godine, napisao je knjigu “Merenje nemerljivog – Inovativne metode procene alternative razvoja grada” u izdanju Arhitektonskog fakulteta (ISBN 978-86-7924-149-8).

Osnivač je Januarske grupe, udruženja entuzijasta za zaštitu kulturne baštine grada, gde se bavio produkcijom i glumom u filmovima (Spiritus at Heaven`s Gate, Staro za novo, Killers), performansima (Anatomija konstrukcije).

Član je Udruženja arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda. Oženjen je i ima dvoje dece. U slobodno vreme peva u mešovitom horu.