UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 232

Uža naučna oblast:
istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa

Oblasti istraživanja:
istorija i teorija arhitekture;
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Renata Jadrešin-Milić (1970) je, nakon diplomskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (1996), završila poslediplomske studije: magistarski rad (2007) je nagrađen Nagradom Milorad Macura IAUS-a; doktorska teza (2013) ispituje savremene fenomene u arhitekturi i daje nove interpretacije odnosa sa modernom arhitektonskom praksom. Dobila je i koristila stipendiju Institute of Classical Architecture, New York (2002).

Od 1998. angažovana je kao saradnik za naučno-istraživački rad i asistent na više predmeta iz oblasti istorije i teorije arhitekture, arhitektonskog projektovanja i savremene arhitekture (Osnovne i Master akademske studije): Istorija arhitekture i naseljavanja, Zaštita graditeljskog nasleđa, Savremena arhitektura i urbanizam, Elementi projektovanja, Istorija i teorija arhitekture, Stilovi i forme u arhitekturi, Teorije i teoretičari, Studio projekat (1, 4, M4), Vizuelna istraživanja, Arhitektonska grafika, kao i na više izbornih predmeta.

Bila je gostujući predavač na Univerzitetu Union Nikola Tesla u Beogradu. Izlagala je 2013. u Werner Oechslin Library, Einsiedeln – Switzerland, u okviru Second Colloquium on Architectural Theory; autor je ciklusa predavanja: Proporcije i mere u arhitekturi, Leon Batista Alberti, Andrea Paladio – 500 godina od rođenja, Nova tumačenja stare arhitekture, u Zadužbini Ilije M. Kolarca; autor je više poglavlja u monografijama, više od 25 naučnih radova nacionalnog i međunarodnog značaja u oblasti istorije i teorije arhitekture i njihovog korišćenja u savremenoj projektantskoj praksi, obnove graditeljskog nasleđa, razvoja arhitektonskih formi.

Bila je istraživač Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije; radila je na projektima Arhitektonskog fakulteta u Beogradu kao član autorskih timova. Od 2008. godine je stalni dopisnik za Srbiju međunarodne organizacije EAHN – European Architectural History Network. Od 2011. godine je stručni redaktor Edicije Arhitektura novog doba, Građevinska knjiga, Beograd.