UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za urbanizam

Broj kabineta:

Uža naučna oblast:
urbanizam i prostorno planiranje

Oblasti istraživanja:
održivi i integralni razvoj teritorija, upravljanje urbanim razvojem, participacija građana i uključivanje stejkholdera i međunarodni uticaji na politike planiranja

Ratka Čolić je docent na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu, gde je magistrirala i doktorirala. Tokom 2003. godine završila je poslediplomski kurs Inner City Development and Housing in Transitional Economies na Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus University, Roterdam, Holandija.

Njeno polje istraživanja je obrazovanje i razvoj kapaciteta za održivi i integralni razvoj teritorija, upravljanje urbanim razvojem, participacija građana i uključivanje stejkholdera i međunarodni uticaji na politike planiranja. Objavila je radove o integrisanju održivog razvoja i unapređenju visokog obrazovanja za arhitekte/urbaniste i razvijanju institucionalnih kapaciteta. Mentor je master teza i projekata na MAS IU na teme upravljanja urbanim razvojem, lokalizovanja ciljeva održivog razvoja, rezilijentnosti na klimatske promene, aktiviranja kulturnog nasleđa i mreža. Radovi njenih studenata su nagrađivani na Salonu urbanizma (2014, 2015 i 2018), GIS DAY (2016). Takođe, 2019. godine studentski master projekti su prihvaćeni na Forumu Kreativna Evropa 2019 Relacije Kulturni desk Srbija. Istraživač je u okviru Inovacione laboratorije održivog razvoja Arhitektonskog fakulteta. Bila je angažovana kao član Komisije za odbranu doktorske teze na Universidad de Deusto, San Sebastián, u Španiji 2020. godine. Učestvuje na realizaciji programa mobilnosti studenata i nastavnika ERASMUS KA103 u saradnji sa Univerzitetom iz Štutgarta,  EIT Climate-KIC’s Europewide Pioneers into Practice Programme i podržava saradnju sa UN-HABITAT UNI.

Bila je angažovana kao nacionalni ekspert za urbani razvoj i projekt-menadžer za razvijanje kapaciteta na međunarodnim projektima koji se realizuju u Srbiji (UN-Habitat, GIZ, UNOPS European Progress, EU PRO) i kao međunarodni ekspert programa Saveta Evrope. Rukovodilac je projekata, nagrađivanih strategija, planova i studija – Strategija održivog i integralnog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030, Klasifikacija namena zemljišta i planskih oznaka u planskim dokumentima, Vodič za participaciju u planiranju urbanog razvoja, i dr.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=%C4%8Coli%C4%87%2C+Ratka

https://www.researchgate.net/profile/Ratka-Colic