UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Redovan profesor

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 233

Uža naučna oblast:
istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa

Oblasti istraživanja:
istorija arhitekture i naselja u Srbiji u evropskom kontekstu;
zaštita i revitalizacija kulturnog nasleđa

Mirjana Roter Blagojević (1957), dipl.inž.arh., je nakon završetka Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (1982), radila u RO Energoprojekt – Visokogradnja a.d. Beograd (1985-1989). Pohađala je poslediplomske studije iz oblasti Zaštita, revitalizacija i proučavanje graditeljskog nasleđa na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, gde je specijalizirala (1992), magistrirala (1994) i doktorirala (2004).

Od 1989. godine radi na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu na predmetima iz oblasti istorije arhitekture i naselja i zaštite i revitalizacije graditeljskog nasleđa. Kao gostujući profesor predavala je na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici; Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Črnorizec hrabri, Varna, Bugarska; Fakultetu za umetnost i dizajn, Megatrend univerziteta u Beogradu; i Učiteljskom fakultetu u Beogradu.

Bila je angažovana na izradi više studija: Istraživanje fizičkog prostora za potrebe unapređenja rada u planiranju, projektovanju i izgradnji (1996); Studija mogućnosti i efekata revitalizacije, rekonstrukcije i adaptecije Budvanskog starog grada u funkciji unapređenja turističke ponude Budve (2005-2006); Tehnička podrška u izradi plana turističke valorizacije Golubačke tvrđave (2009, saradnja sa GTZ – KWD) i LDPP Resava/Mlava (2013, saradnja sa Savetom Evrope).

Angažovana je na više domaćih naučnih projekata (od 1992), vezanih za unapređenje stanovanja, održivi razvoj i modernizaciju Zapadnog Balkana.

Objavila je veliki broj naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima, poglavlja u monografijama i zbornicima, kao  i četiri monografije: Razvoj višespratnih zgrada za višeporodično  stanovanje  sa osnovnom tipologijom arhitektonskog sklopa (1995, koautor);  Stambena arhitektura Beograda u 19. i početkom 20. veka (2006); Kulturna istorija Beograda, XVIII vek (2014, koautor) i Kuće bogatih Jevreja 1920-1941 (2018, koautor)

Dobitnica je Nagrade Pavle Vasić, ULUPUDS (2006) i Priznanja 29. Salona arhitekture, MPU (2007) za monografiju.

Član je Inženjerske komore Srbije, Društva konzervatora Srbije i ICOMOS Serbia.