UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 248

Uža naučna oblast:
geometrija arhitektonske forme

Oblasti istraživanja:
arhitektonska geometrija, parametarsko modelovanje, BIM, CAD, elektronsko učenje u arhitekturi, upravljanje znanjem i baze znanja u arhitekturi

Mirjana Devetaković Radojević (1966) diplomirala, magistrirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, gde je zaposlena u zvanju docenta. Međunarodno predavačko iskustvo stekla na UNITEC Institute of Technology, u Oklandu, Novi Zeland, u periodu 2001-2002.

Rukovodi predmetima BIM, Parametarsko modelovanje 1, Parametarsko modelovanje 2, Principi CAAD-a (do 2013-14.) i 3D Vizuelne komunikacije (do 2013-14.). Angažovana na predmetima Matematika u arhitekturi, Matematika i modelovanje arhitektonske forme (2012), Generička istraživanja (2008 – 2012) i Informatika (do 2006).

Učestvuje u brojnim naučno-istraživačkim i razvojnim projektima. Koordinator za Beogradski univerzitet na tri međunarodna projekta: GEFFA – Geometry Education for Future Architects (DAAD), Methods and Tools for Urban Waterfront Development (DAAD), OIKONET – A Global Multidisciplinary Network on Housing Research and Design, Erasmus – Lifelong Learning Network Program (EU Commission).

U periodu 2006 – 2014. uređuje vebsajt Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 2009. učestvuje u formiranju sistema za elektronsko učenje Akademske mreže Srbije.

Poslednjih godina bavi se pitanjima održivih materijala u arhitekturi i aktivna je u reafirmaciji primene lokalnog prirodnog kamena. Sa parametarski definisanim formama učestvuje na izložbi Kamen u arhitekturi i umetnosti 2015. i 2016. u Beogradu, Prilepski krinovi 2015 u Prilepu, Makedonija, kao i Koreni 2015, Novi Sad.

Izabrani radovi: Fractal Parametric Models of Urban Spaces (2015, sa I. Petruševski, I. Ćirović i LJ. Petruševski), Istraživanje mogućih unapređenja u obrazovanju arhitekata – integrisanje elektronskog učenja i parametarskog modelovanja u nastavu urbanog dizajna (sa P. Arsić, LJ. Petruševski, I. Nikolić i J. Ivanović), Topology – Possibilities of Application in Architectural Geometry (2010, sa S. Vukmirović i LJ. Petruševski), Parametric Curves and Surfaces: Mathematica Demonstrations As a Tool in Exploration of Architectural Form (2010, sa LJ. Petruševski i M. Dabić), Parametarsko modelovanje urbanističkih sklopova korišćenjem grafičkog algoritamskog editora (2011, sa LJ. Petruševski, J. Ivanović, P. Arsić, I. Nikolić, A. Perić), Integration of E-learning Concepts in Architectural Geometry Courses (2012, sa B. Mitrović, LJ. Petruševski i J. Ivanović), Codification of Site-Related Knowledge in Virtual Design Studio (2007).

http://www.genericexplorations.blogspot.rs/