UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 342A

Uža naučna oblast:
urbanizam i prostorno planiranje

Oblasti istraživanja:
urbanističko projektovanje i planiranje

Milica Milojević (1976), diplomirala je na Univerziteta u Beogradu, Arhitektonskom fakultetu (2001) gde je i doktorirala sa temom Plan susedstva – Norme prostorne i društvene distanciranosti (2013). Zaposlena je u zvanju docenta na Departmanu za urbanizam od 2014. godine. Pored Univerziteta u Beogradu, alumni je Alternativne akademske obrazovne mreže (AAOM) i saradnik Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP).

Koautor je više konkursnih radova, urbanističkih projekata, urbanističkih planova i izložbi. Učestvovala je u svojstvu mentora na međunarodnim studentskim radionicama. Priredila je ciklus izložbi i publikacija studentskih radova, zbornika studentskih istraživanja i projekata (MASA) i ediciju diplomskih projekata. Učestvuje u naučnim projektima Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i u projektima međunarodne stručne saradnje. Inicirala je projekat Javni prostori u susedstvu u okviru ciklusa projekata Ministarstva kulture Republike Srbije.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Milojevi%C4%87%2C+Milica

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Milojevi%C4%87%2C+Milica+P.